Menu

Search results: 112

1889 ca.

Helge Jacobsen

Carl Jacobsen

1 Side Kæjre Papa! Jeg holdt meget af Vidde hun var saa sød. I Onsdags vare vi paa Rosenborg. Vi morede os (umaad) 2 Si…

1889, december og 1890, januar

Carl Jacobsen

Ny Carlsberg Torsdag 19-12-89 Aften Alfs sidste Dage Sørgelige knugende Dage disse. Søndag den 1ste December var han g…

1889

Københavns magistrat

1889

Carl Jacobsen

Lørdagen d 18 Februar 1888 gjorde jeg mundtligt mit tilbud om at skjænke Ny Carlsberg Glypt til Kbhvns Commune (til Han…

1889-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 2 Janvier 1889 Cher Monsieur, Nous sommes très désireux, Madame Dubois et moi, d'avoir des nouvelles de votre …

1889-01-04

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 4 Janvier 89 Cher Monsieur, Le portrait des enfants nous est enfin revenu hier & je vous laisse à penser avec …

1889-01-06

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 6 Janvier 1889 Mon cher Monsieur, Nous sommes désolés de la nouvelle que vous nous transmettez! Vous êtes vrai…

1889-01-07

Carl Jacobsen

Julius Lange

Hr. Professor Julius Lange 60 4 Østerbrogade Ø 7-1-89 Jeg beklager at maatte meddele Dem at Concurrencen er afsluttet o…

1889-01-08

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

69, Boulev. St. Jaques 8 Jan – 89 Det gjorde mig meget ondt at høre at De nu igen har haft en stor Sorg. De har sandeli…

1889-01-10

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 10 Janvier 1889 Cher Monsieur Jacobsen Je viens seulement de rentrer à Paris avec ma petite famille et j'y t…

1889-01-10

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Reçu de Monsieur C. Jacobsen Jun, un chèque de treize mille francs sur la Banque de Paris et des Pays Bas, daté du 29 d…

1889-01-13

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

Hr Brygger Jacobsen Carlsberg Vi maa nu have alvorlig fat paa Glyptothekssagen og see at bringe den til en Afslutning, …

1889-01-21

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

21-1-1889 Indlagte Brev har jeg i dag modtaget fra H. Hasselriis Jeg har betegnet hans tre Puncter med Tal og foreslaae…

1889-01-21

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn den 21 Januar 1889 Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen! Da jeg meget gjerne under mit Ophold her i 1) Byen vil…

1889-01-22

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Beyrouth, 22. Januar 1889 Min Kjære Herr Jacobsen. Det gjorde os meget Ondt at modtage den sørgelige Efterretning, at V…

1889-01-23

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

23-1-89 Hr Professor Dahlerup Spørgsmaalet om en Processionsfane for Ny Carlsberg staaer atter for Døren. Den sidste rø…

1889-01-26

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

26-1- 89 Hr Billedhugger Hasselriis Efter Modtagelsen af Deres ærede Skrivelse ad 21' da har jeg strax forelagt Bestyre…

1889-01-26

Carl Jacobsen

Ove Høegh Hansen

26-1- 89 Hr Høegh-Hansen Bestyrelsen for Legatet Albertina har erhvervet Magistratens Samtykke til at opstille i Ørsted…

1889-01-28

Julius Lange

Carl Jacobsen

28 Januar 89 Kære Jacobsen I Eftermiddags modtog jeg Deres Brev og læste det i fuld Enighed med den Betragtning i det u…

1889-01-29

Carl Jacobsen

Julius Lange

29-1-89 Kjære Lange Hvis De, som jeg troer, ønsker at Glyptotheket skal overtages af det Offentlige saa vil De ikke tag…