Menu

Search results: 44

1920, begyndelsen af januar

Asta Møller

Helge Jacobsen

6 Avenue de la Motte Piquet Besvaret. F. P. [Frederik Poulsens skrift] Monsieur Helge Jacobsen J'ai appris par Mr Pauls…

1920

Lauritz Zeuthen

Kai Nielsen

1920 [tilføjet med blyant] Fs. J. 48 1) Kære Hr Overretssagfører Zeuthen. Her er de Oplysninger, jeg i en Fart kunde fr…

1920 udateret

Kai Nielsen

Lauritz Zeuthen

Afskrift Kai Nielsen til ORS Zeuthen. Ny Carlsbergfondets arkiv. Serridslevsvej 10 1 Ø Kære Hr Overretssagfører Zeute…

1920 udateret

Kai Nielsen

Frederik Poulsen

Journal Nr 48 [påført med rød blyant] Kære Hr Dr. Fr. Poulsen. Her vedlægger jeg et sidste Forslag til Kummen som jeg h…

1920

Lauritz Zeuthen

Kai Nielsen

F. J. 48 [tilføjet med rød blyant] 1920 1 Kære Hr. Overretssagfører Zeuthen Her er de Oplysninger, jeg i en Hast kunde …

1920-01-02

Frederik Poulsen

Asta Møller

2 Januar 20 Fru Asta Möller! Paa Direktør Jacobsens Vegne skulde jeg takke meget for Deres venlige Brev med Nytaarsønsk…

1920-01-03

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

[Note tilføjet med anden skrift. 5/2 20 W] Amaliegade 27. 3/1 1920 [F. J. 3.] Til Ny Carlsberg Fondets Direktion Idet …

1920-01-13

Frederik Poulsen

Viggo Thorlacius-Ussing

13 Jan. 1920 Hr. Underinspektør V. Thorlacius-Ussing Kunstmuseet. Sølvgade K. Paa Glyptotekets Vegne takker jeg for det…

1920-01-14

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

1920-01-17

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

1920-01-18

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

Amaliegade 27. 18 Juni. 1920 F.J.3 [tilføjet med anden skrift] Hr. Direktør Helge Jacobsen Da jeg talte med min Hustru …

1920-01-28

Frederik Poulsen

Oscar Matthiesen

F. J. 3. Kladde Til en Skrivelse Til Oskar Matthiesen. Hr. Professor Oskar Matthiesen! I Anledning af Deres Brev til Di…

1920-01-28

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen

730 [trykt på siden med maskine] 28/1 20 Hr. Professor Oscar Matthiesen, Amaliegade 27, I anledningen af Deres Brev ti…

1920-02-02

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

1920-02-03

Berlingske Tidende, Carl Jacobsen, Helge Jacobsen, Oscar Matthiesen

faaet sine Valkyriepenge Vi bragte i sin Tid den Meddelelse, at Professor Oscar Matthiesen havde udført sin store Valky…

1920-02-05

Berlingske Tidende, Helge Jacobsen

Oscar Matthiesens Valkyriepenge. Et Indlæg fra Hr. Helge Jacobsen Vi har modtaget: Hr. Redaktør! Ved at læse Bladets Ar…

1920-02-09

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

1920-02-28

Asta Møller

Helge Jacobsen

6 Avenue de la Motte Picquet 28 Fevrier 1920 Monsieur Helge Jacobsen Je vous serai infinement reconnaissante si vous vo…

1920-03-10

Asta Møller

Helge Jacobsen

Monsieur Helge Jacobsen Directeur de Ny Carlsberg Glyptotek Copenhague Danemark 6 Avenue de la Motte Picquet le 10 mars…

1920-03-15

Marie Henriques

Helge Jacobsen

Kære Helge Jacobsen! Tak for den rare og morsomme aften vi sidst var hos Dem og Deres hustru i Deres smukke hjem. Likør…