Menu

Search results: 63

1880'erne, udateret.

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge Du skal have en Hilsen fra din Papa, som tænker meget paa Dig og som længes efter Dig. Jeg haaber at du…

Udateret #1

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjære Brygger Jacobsen! Hoslagte Deel af et Brev fra Rosenørn viser at Sagen er gaaet i Orden i den Retning De ønskede.…

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

St Hr Brygger C. Jacobsen jun ! Ny Carlsberg Jeg har igaar modtaget hosfølgende Skrivelse fra Paris hvoraf det fremgaar…

1880

Carl Jacobsen

Eugène Delaplanche

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 8-1-80 Det er ikke i Tidskriftet men i Victor Rydbergs "Romerske Dagar" (det svenske Originalværk ikke den…

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 11-1- 80 Hr Etatsraad Meldahl Gruppen fra Ludovisi er ikke i Barbediennes Catalog, heller ikke forekommer …

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 12-1-80. Hr Etatsraad Meldahl. Medfølger Barbediennes Catalog af hvilket jeg netop har faaet et Par Exemp…

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 15-1-80 Hr. Baron Rosenørn Lehn Fra Cultusministeriet har jeg modtaget en Skrivelse af 13 ds med Meddelels…

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

ST Hr Brygger C. Jacobsen jun ! Næstefter at takke Dem for Deres ærede Skrivelse af Gaars Dato skal jeg blot bemærke, …

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Ny Carlsberg Den 20' Januar 1880 Legatet "Albertinas" Bestyrelse Undertegnede tillader sig hermed at forespørge om Lega…

1880-01-20

Carl Jacobsen

Eugène Delaplanche

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Legatet Albertinas Bestyrelse erklærer sig herved villig til at paatage sig det i den kongelige Sculptursamlings Skrive…

1880-01-22

Paul Dubois

Carl Jacobsen

22 Janvier 80 Monsieur, Mon mouleur est M Thoquet 27 rue Guénégand Paris. C'est un très honnête et très habile homme e…

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Nouveau Carlsberg le 23 -1- 80 Monsieur F. Barbedienne Dans votre hre du 10 ct. vous m'annonciez les renseignement des …

1880-01-28

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Mandag Aften 28-1-80 Kjære Andreas Du har vel faaet Catalogerne fra Cölln. Hogarth og v. Dyck ere vist ægte! Har Du Lys…

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Nouveau Carlsberg 14-2-80 Monsieur F. Barbedienne Paris En possession de votre hre du 29 Janv. je vous remercie des ren…

1880-02-18

Carl Jacobsen

Paul Dubois

18-2-80 Monsieur Paul Dubois, Me referant à votre lettre du 22. Janvier j’ai pris Monsieur Thoquet de s’adresser à vou…

1880-02-28

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

134, via Sistina, Roma d: 28/2 80 Kjære Hr Jacobsen Aarsagen til dette Brev er nærmest den at jeg vil takke Dem for det…

1880-03-02

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

2-3-80 Kjære Hr Tuxen Det var mig en særdeles Glæde at modtage Deres Brev af d 28 Febr. Jeg deler nemlig fuld- stændi…

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 22-3-80 Det gjorde mig ondt at jeg ikke var hjemme da De igaar gjorde mig den Ære at besøge mig. Jeg vilde…