Menu

Search results: 42

1915-01-05

Theodor Oppermann

Andreas Peter Weis

1915-01-06

Gerhard Henning

Helge Jacobsen

1915-01-22

Gerhard Henning

Helge Jacobsen

1915-03-29

Gerhard Henning

Helge Jacobsen

1915-04-19

Theodor Oppermann

Herman Kähler

1915-04-20

Gerhard Henning

Helge Jacobsen

1915-04-20

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

F. J. 3. 9. Næstved 10 April 1915. I henhold til Aftale tillader vi at udbede os Restbeløbet 1500kr for helførelse af R…

1915-04-20

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Kopi 30/4 1915. Som svar paa d. æ. [ ] Brev af 29. ds. Skal jeg tillade mig at anføre; Det er kun 1. i maaned siden. at…

1915-04-23

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

F.J.3 Amaliegade 27. – 23’ april 1945 I anledningen af d. æ. Direktions Forespørgsel tillader jeg mig at svare, at Hr. …

1915-04-24

Tyge Møller

Helge Jacobsen

Havnegade 53 Lørdag 24/4 Kære Hr. Direktør Jacobsen Hermed de ønskede Priser. Den nøgne siddende Kvinde af Picart le Do…

1915-04-26

Theodor Oppermann

Herman Kähler

1915-04-27

Karl Hansen Reistrup

Ny Carlsbergfondet

1915-04-27

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

1915-04-30

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

30te April 1915 Som svar på d. ær. Direktionens Svar af 29de ds. Skal jeg tillade mig at anføre: Det er kun ca én Måned…

1915-05-03

Theodor Oppermann

Herman Kähler

1915-05-04

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

1915-05-07

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

7/5 1915 Hr. Professor Oscar Mathiesen Fra Hr. Fabrikant H. Kähler har Direktionen i Gensvar paa Professorens ærede Skr…

1915-05-10

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

1915-05-15

Theodor Oppermann

Herman Kähler

1915-05-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

20 Maj 15 Hr. Professor Oscar Matthiesen I Besiddelse af Deres ærede Brev af 10de d. har Direktionen henvendt sig til H…