Menu

Search results: 50

1882

Heinrich Hirschsprung

Carl Jacobsen

1882 efter juni

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Hr Brygger Jacobsen's Gave af fr. Sculpturer Af denne Gave, som, ifølge de af J. anerkjendte, ham skriftligt tilstilled…

1882 udateret

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Kjbh. 10 D[ec][?] 82. Kjære Hr. Jacobsen jun Jeg glemte heelt igaar at fremkomme med Andragende om, at det maatte være …

1882-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

2 Janvier 82 Cher Monsieur, J'ai une demande si désagréable de vous faire que je recule depuis huit jours sans oser vou…

1882-01-03

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

15, impasse Hélène aveny Clichy Paris d: 3die Jan 1882 Kjære Hr Jacobsen! Tak for Deres venlige Brev, som jeg modtog ve…

1882-01-05

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

St Hr Brygger Jacobsen, jun. Ny Carlsberg. V. Jeg har for nogle Dage siden fra Maler Tuxen i Paris modtaget et Brev, hv…

1882-01-11

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Ny Carlsberg 11 – 1 – 82 Monsieur Paul Dubois, Je n’ai pas besoin de vous dire que je serais trop content de pouvoir v…

1882-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 15 Janv. 1882 Monsieur, J'ai reçu votre dernière lettre ainsi que le magnifique album de photographies que vou…

1882-01-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

15, impasse Hélène avenue Clichy Paris d. 27/1 - 82 Kjære Hr. Jacobsen! Endelig i Søndags lykkedes det mig at faa en Sa…

1882-02-14

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Hr Brygger C. Jacobsen jun. Det er en Skam for mig at jeg har forsømt at hilse paa Dem i det nye Aar og takket Dem for …

1882-03-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

1882-03-10

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

15, impasse Hélène. Avenue Clichy, Paris d. 10/3 - 82 Kjære Hr Jacobsen ! Dette er nærmest for at underrette Dem om, at…

1882-03-21

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Brygger Carl Jacobsen jun. 5, Brolæggerstræde Copenhague K Danemark Maa jeg takke Dem for det tilsendte, som er kommet …

1882-03-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Copenhague 25-3- 82 Monsieur F. Barbedienne Paris Dans une lettre du 29 Janvier 1880 vous nous avez offert les statues …

1882-03-25

Carl Jacobsen

Fonderie Thiébaut Frères

Copenhague 25-3- 82 Messieures Thiebaut et frères Paris Le legs "Albertina" a pour but de procurer des copies en bronze…

1882-03-31

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

31 -3 82 Monsieur F. Barbedienne En possession de votre hée du 28 ct j'ai le plaisir de vous faire la commande des stat…

1882-04-14

Carl Jacobsen

Kessel und Röhl

14-4- 82 Das Legat Albertina, das für seine Zinsen Bronzestatuen für die Stadt Kopenhagen anschaft erwünscht vorzüglich…

1882-04-25

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Ny Carlsberg 25-4-82 Kjære Hr. Tuxen Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Restbeløbet for Susanne Kr. 2000. Jeg bekr…

1882-04-25

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

25-4-82 Kjære Andreas, Der er ikke Tvivl om at Tegner fortjener et Stipendium til det foreliggende Studium og under and…

1882-04-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

10, Vodrofsvej, V. d. 27-4-82 Kjære Hr Jacobsen! Maa jeg takke Dem for Deres Brev af 25de d. M. med de indlagte 2000 Kr…