Menu

Search results: 105

1890

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1890'erne ellere senere

Carl Jacobsen

Hvorledes skulle vi opstille vore Kunstværk. Misbrug af Kunst Museer Det kan maaske synes underligt at jeg som hele mi…

1890'erne eller senere

Carl Jacobsen

De ønsker altsaa at jeg skal tale om "Kunstens Betydning for Hjemmet" Ja dér kunne vi vel strax være enige i at den er …

1890-01-03

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Ny Carlsberg 3-1-90 Kjære Hr. Consul Løytved Atysstatuen er kommen og jeg er glad ved at have faaet den til Glyptoteket…

1890-01-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg Løverdag 4-1- 90 Kjære Hr Etatsraad Meldahl Vor kjære Dreng døde i gaar Aftes. Hjertelig Tak for deres ve…

1890-01-08

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople 8. Januar: 1890 Hotel Impérial Min Kjære Hr Jacobsen. Det gjør mig umaadeligt Ondt for Dem og Fru Jacobs…

1890-01-14

Carl Jacobsen

Julius Løytved

14. - 1. - 90. Kjære Hr. Consul Løytved. Tak for Deres venlige Brev af 8. - 1. - 90. Jeg skal ikke forsømme at sende De…

1890-01-24

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinopel 24 Jan: 1890 Hotel Impérial Min Kjære Hr Jacobse, For Deres venlige Brev af 14. d. m. takker jeg, ogsaa…

1890-01-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

29. - 1. 90. Kjære Hr. Consul Løytved. Tak for Besørgelsen af Indkjøbet af Hovedet uden Næse. Vexlen paa 500 fr. skal b…

1890-01-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

28 - 1- 90 Kjære Hr. Consul Løytved. Tak for Besørgelsen af Indkjøbet af Hovedet uden Næse. Vexlen paa 500 fr. skal bli…

1890-01-29

Carl Jacobsen

Julius Løytved

29-1-90 Kjære Hr Consul Løytved Jeg glemte igaar at takke Dem for Deres venlige Tilbud om at ville skaffe mig persiske …

1890-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople, 10 Februar 1890. Hotel Impérial. Min Kjære Herr Jacobsen. Deres venlige Skrivelse af 28. og 29. f.M. me…

1890-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople, 10 Februar 1890. Hotel Impérial. Privat Confidently. Min Kjære Herr Jacobsen. Naar jeg tillader mig at …

1890-02-18

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Cher Monsieur Jacobsen Le modèle de la statue de la Princesse de Galles est très avancé, et j'espère le terminer proch…

1890-02-19

Carl Jacobsen

Julius Løytved

19 - 2 - 90. Kjære Hr. Consul Løytved. De tre Hoveder kom for en Ugestid siden. Det romerske Mandshoved fra Keisertiden…

1890-02-25

Carl Jacobsen

Theodor Manicus

boer nu 26 Frydendalsvei 25-2-90 Høitærede Hr. Dr Manicus Vil De ikke finde det rigtigt med nogle ledende Bemærkninger …

1890-03-05

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Hotel de la Russie, St Lucia Napoli 5 Marts – 90 Kjære Jacobsen! Pludselig – uden jeg rigtig har tænkt paa det – staar …

1890-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 6 Mars 1890 Cher Monsieur J'ai bien reçu votre dernière lettre et le cheque de 4000fr quelle contenait. A ce…

1890-03-07

Carl Jacobsen

Henri Chapu

7-3-90 Cher Monsieur Chapu Ci inclus j’ai le plaisir de vous envoyer le deuxième acompte fr 6000 du paiement de la sta…

1890-03-10

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

10-3-90 Kjære Krøyer Heinr. Hansen havde allerede anmodet mig om Deres Billede til Udstillingen og jeg havde svaret ham…