Menu

Search results: 13

1878

Carl Jacobsen

1878-04-19

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

d. 19/4 78 Høistærede Maa jeg i Henhold til sidste Samtale bede Dem læse hosfølgende Skrivelse som med en Tilføining (s…

1878-04-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg d. 20-4-78 Hr. Etatsraad Meldahl Paa min Faders og egne Vegne takker jeg Dem meget for tilsendelsen af P. …

1878-08-09

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

9-8-78 Kjære Ven Siden vi sidst taltes ved har Ottilia været meget syg, hun er dog nu uden Fare men det er dog først i …

1878-08-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

20de Augt 1878 Har Etatsraad Meldahl Saa vidt jeg kan see vil der ikke være tabt noget Væsentligt i Tid ved at Hr. Fris…

1878-10-08

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Tirsdag 8-10-78 Kjære Andreas Henningsen er bleven syg, maa holde Sengen nogen tid, der kan saaledes ikke være Tale om …

1878-11-19

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Høistærede Herr Jacobsen! Herved undlader jeg ikke efter Løfte at meddele, at Resultatet af de førte Forhandlinger er b…

1878-12-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

17-12-78 Hr. Etatsraad Meldahl Det træffer sig morsomt og jeg betragter det som et lykkeligt Omen at jeg i Deres Sidste…

1878-12-21

Carl Jacobsen

Frants Henningsen, Julius Lange, Laurits Tuxen, Andreas Peter Weis

Mine kjære Herrer Den Henvendelse De har tilsendt mig er ikke blot saa smuk i Tanke og Form at jeg vanskelig kunde afvi…

1878-12-22

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

22/12 78 Kjære Hr. Jacobsen! Efter det Spark Dagbladet gav mig idag troer jeg at burde bede Dem ifald De paa nogen Maad…

1878-12-22

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1878-12-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

24-12 78 Kjære Hr. Etatsraad Meldahl Det vilde visselig være mig den største Glæde naar jeg kunde være Dem nyttig paa n…

1878-12-24

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kbh. 24/12 78 Aften Kjære Hr Jacobsen! Tak for Deres venlige Linier. Min Tanke var at De burde modarbeide ved Samtaler …