Menu

Search results: 58

1894, afventer nærmere datering

Ottilia Jacobsen

Ny Carlsberg v. Torsdag Min egen darling Dreng. Hvis elskede Billede hænger i mit Hjærte, Du maa ikke tro at Papa eller…

1894 april

Carl Jacobsen

I I disse Aar (Begyndelsen af Halvfjerserne) havde Studiet af Bryggeriets chemiske og physiologiske Processer taget et …

1894-07-xx

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

1894? (senere tilføjet med blyant) Onsdag Kl. 5 Amata! Endnu kan jeg maaskee naa at sende Dig, min elskede Hustru, en H…

1894-01-08

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 8 janvier 1894 Cher Monsieur et ami, J'ai beaucoup d'excuses à vous faire au sujet du Torse que nous avons en …

1894-01-26

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1894-2

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Holckenhus - Torsdag Kjære Hr. Carl Jacobsen Jeg fik Deres Brev imorges, men har først nu i Eftermiddag fundet Lejlighe…

1894-02-02

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Ny Carlsberg den 2/2. 94. Herr P.S. Krøyer R af Dbg. p.p. Ved Nærværende underlader jeg ikke at meddele Dem, at Kassen …

1894-02-22

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Ny Carlsberg 22-2-94 Kjære Hr. Professor Nyrop Jeg sender Dem en Reenskrift af det Parti af mit vita som angaar Bygning…

1894-02-24

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

24/2-94 Kjære Krøyer Jeg har faaet et Telegram fra ”Ny illustreradt Tidning” Stockholm anmodende mig om min Tilladelse …

1894-02-27

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1894-03-30

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Ny Carlsberg 30-3-94 Kjære Hr Professor C Nyrop 1) Min Farfader er født i Landsbyen Nørkjær i Dronnonglund Sogn i Vends…

1894-04-07

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Ny Carlsberg 7.- 4 -94 Kjære Hr. Professor C. Nyrop Hjertelig Tak for de to Breve, som hermed tilbagesendes. Da De forl…

1894-04-24

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Ny Carlsberg 24-4-94 Kjære Prof Nyrop Hermed sender jeg Biographien tilbage med et Par Rettelser som i alt fald ikke fo…

1894-05-09

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge Jacobsen Ny Carlsberg Copenhagen s. 2 Brasserie du pêcheur 9-5-94 Min kjære Dreng, Mama ligger her i Sengen og ma…

1894-05-12

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Brasserie du pêcheur 12-5-94 Mine kære drenge Helge og Vagn I dag har Mama det meget bedre, og vi haabe snart at hav…

1894-05-13

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge Ny Carlsberg Kopenhagen Danemark s. 2 Pintsedag Kl 2½ Min kjære Dreng Mama har det stadig ved det samme. Vi maa…

1894-05-19

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

1894-05-20

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Fredag Morgen 20-5-94 Min kjære, søde, deilige Drenge Tak for Eders Breve. Det glæder mig at see at I have det godt…

1894-05-24

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Torsdag Aften 24-5-94 Kjære Helge og Vagn Først ville vi takke Vor Herre at han har bevaret Eders kjære Moder for Ed…

1894-05-26

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

s. 1 Helge og Vagn Ny Carlsberg Kopenhagen Danemark s. 2 Løverdag Morgen 26-5-94 …Dit Brev, min kjære Helge! ..gynder n…