Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1894-05-12

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Brasserie du pêcheur
12-5-94
Mine kære drenge
Helge og Vagn
I dag har Mama det
meget bedre, og vi
haabe snart at have
det Værste overstaaet,
saa at jeg kan kom-
me hjem til Eder
med Theodora.
Saa længe Mama endnu
er så svag ville det
være synd at reise
fra hende.
Det er rigtignok en
Lykke at vi her ere
hos vore gode Venner,
hvor Mama kan faae den
bedste Pleie; ellers
kunne vi jo slet ikke
reise fra hende.

Strasbourg er ogsaa en
interessant By.
Navnlig er Domkirken,
som maa staa omtalt
i Eders Geografi en
overordentlig deilig
Kirke både indeni
og uden paa.
Det umaadelig høie
Taarn, som tidligere
var det højeste Taarn
paa Jorden er tillige
et af de Mærkværdig-
ste og skjønneste Tårne
som nogen sine ere
byggede.
Det er så fint og
luftigt, helt gjen-
nemsigtigt, saa man
forbauses over at
Mennesker har kunnet
bygge noget Sådant

Saa er her tillige mange
Bryggerier og Maltgjøre-
rier. Det var her i
Strasbourg at jeg, da jeg
var ung lærte at brygge.
Naar i bliver flinke
Drenge og engang dygtige
Mennesker, så kan I
maaske ogsaa komme
til Strasbourg og see
Bryggerierne og Dom-
kirken og Rhinen og
Vogeserne og Schwarzwald,
og alle de mange andre
Ting som ere at se
hernede.
Foraaret er dejligt her.
Det regner en Del, men
ikke hele Dage, kun
af og til Byger.
Alt er grønt og frodigt

i det dejlige milde
klima og langt mere
fremme end hos os.
Guldregn og Syrener ere
for lang tid siden af-
blomstrede
Den hvide Hyld har
begyndt at sætte sine
smukke skjærmformede
Blomsterklaser
Lev nu vel I kjære
Drenge og vær stadige
og flittige i Skolen
og til Eders Lectier.
Se til Helge at du kommer høiere op i Klassen
Du skal skamme Dig over
at være saa langt nede.
Hils Paula, Bedstemor og Cat

Eders kjærlige
Fader Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Bruxelles
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.