Menu

Search results: 3353

1860

Carl Jacobsen

[ tirsdag 3. januar] I Antikkabinettet med Linddahl [ lørdag 14. januar] - Ballet [onsdag 18. januar] - I Thorvaldsens …

1862-04-29

Carl Jacobsen

Richard Christensen

Rom 29. 30 April 62 Kjære Ven! Dersom Dine philosophiske Studier indrömme Dig Tid og Leilighed til at lade Tankerne gjø…

1863-12-26

Carl Jacobsen

Richard Christensen

1866 august

Carl Jacobsen

Udateret

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Søndag Kjære Andreas Vi improviserer en lille hyggelig Middag til imorgen Mandag Kl. 5 (naturligviis Frakke) hvor vi vi…

1870-11-28

Carl Jacobsen

Japetus Steenstrup

1874-03-14

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

14 Marts 1874 [ tilføjet med blyant af Carl Jacobsen] 4 Dronningens Tvergade Saturday Afternoon Dear Mr. Jacobsen Just …

1874-03-17

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

Tirsdag 17 Marts 1874 ? [tilføjet med blyant af Carl Jacobsen] Dear Mr Jacobsen If you knew how much pain your letter h…

1874-03-18

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

Onsdag eller Torsdag 18-19 Marts 1874 [påskrevet med blyant af Carl Jacobsen] Kjære Hr Jacobsen De veed ikke hvor godt …

1874-08-06

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

Du maa endelig ikke læse dette ifald du har travlt da brevet er saa stupid 4 Dronningens Tvergade Thursday Morning. Kj…

1874 forår

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

4 Dronningens Tværgade Monday Morning Mon cher Monsieur! Can you com in to morrow evening as Moller and Krag are coming…

1874 februar

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

Wednesday Morning Dear Mr Jacobsen I must write out to inform you that unfortunately our Danish party has again to be p…

1876-07-18

Ludvig Müller

Carl Jacobsen

Philosophgangen 109. 18 Juli 1876. Høistærede Hr Jacobsen Naar De ønsker at vide, om de ...tede Aquareller for at være …

1877-04-06

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Høistærede! Jeg troer at burde meddele Dem at Bibliothekar Bruun er meget varm for den Sag som De saa levende interesse…

1877-04-18

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

London d. 18-4-77 Hr. Etatsraad Meldahl Jeg var i gaar i "the r. Inst. o br. Architects" og forebragte mit Ærinde. Der …

1877-05-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

4-5-77 Hr Etatsraad Meldahl Ved min Ankomst igaar aftes modtog jeg Deres ærede Skrivelse med indlagte Brev til Hr. Cock…

1877-06-13

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

13-6-77 Hr Etatsraad Meldahl Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Dem Anvisning paa de omtalte 200 Kroner. De maa pa…

1877-07-12

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

12-7-77 Hr. E. Hansen Jeg søgte Dem forgjæves igaar paa Chirurgisk Academi. Jeg vilde have meddelt Dem at jeg troer at …

1877-07-30

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Mandag 30-7-77 Kl. 8 1/4 Aften Hr. Etatsraad Meldahl Deres Brev af igaar kommer mig først nu Kl. 8 1/4 Aften i hænde fo…

1877-08-01

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Onsdag 1/8 77 Fortunen v. Klampenborg Høistærede! Jeg modtog Deres ærede Linier af 30.de i rette Tid og Resultatet var …