Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1866 august

Author/Key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

[ s. 4]

Memling i Lübeck

1) gråt i gråt. Mariæ bebudelse
Engelen ståer på en piedestal på den ene fløi. Maria ligeledes på den anden roligt og blidt udtryk.
2) En biskop. Joh. der døber Jeronimus. Egidius
Biskoppen er iført en rig kåbe med en bræmme ned ad midten helgenbilleder og nydeligt udført. Værdighed
Johannes er mild og rolig.
Jeronimus der med en nipstang trækker tornen ud af Løvens pote er ligeledes mild og elskelig med et omhyggeligt udtryk
Egidius alvorlig i en sort dragt
De sidstes hoveder ere navnlig udmærket klare i carnationen og udmærket modellerede.
3) Passionen episk
I midten golgatha. prægtig composition udmærkede hovedeBevægelser.
Deiligt vedligeholdt udført til de fineste detail Hænderne, jorden med kæmper og løvetand. Luftperspectiv er der ikke, alt er ligeklart Meget højt perspectiv


Köln n. 172
Der Altar v. h. Kreuze
ståer i udførelsen langt tilbage for Memling i Lübeck, men er dog et billede af en stor mester, der dog synes mig at stå på et tidligere standpunct

[ s. 6]

Den Lyverbergske passio
je vous en remercier

à mettre sur ma tombe A.L.B

[ s. 7]

Un poeta de America'[ le tra
Auguste saucee,cuya sembra grata ???

[ s. 8]

Absis i St Apotelkirken er forhøiet
Kirken den har den sjældne grundform med en stor forhal
[her tegning]
[på den anden led af papiret] Kuppelens arlitektoniske virkning var ikke så stor som jeg havde ventet.

Man kommer næsten i ravennatisk stemning ved at besøge denne kirke. Den er dog vel vedligeholdt
forgyldning på gesimsen og kapitæler

[ s. 9]
Kölner Doms hovedskib + det ene sideskib = 30 skridt
hovedskib = 17 [tegning]
Hallen i Hannovers 134 skridt.
130+132+132+128 (+2 x 520 skridt skinbruens længde
St Martins kirken ligner i den indre grundplan og bygning aldeles Apostelkirken, men den mangler tver-forhallen og er ikke så lidt større.
Rundbuestilen er i grunden meget mere malerisk end den gothiske stil !
27 skridt. Smallere [?]

[ s. 10]
Skibet til korset (exedra) 66 skridt
alle fem skibe fra mur til mur 55 skridt
Ge.. kuppel 26 skridt i diameter
10 kantet
[tegning af tårnet]
Hvælving
3 gulve i rundkirken
1 et høiere i skibet
1 endnu lidt høiere i ...
Crypta på 9 par piller under skib og hvor tilbygningen er nyere spidsbue

[ s. 11]
De nordvestlige glas malerier i domen ere meget godt tegnede der er anvendt meget hvidt på et af dem ståer 1509
Ligesom rundbuerne i Italien ere spidsbuerne her i Cöllner Dom ofte forhøiede
d: der er et stykke lodret over på hvilket buen står.
[tegning]
Det giver på mange steder udseendet af hesteskobuer
Ideen er vistnok rigtig men er undertiden, troer jeg noget overdreven.

[ s. 12]
Disse gamle Kölner mestre have interesseret mig overordentlig.
Christushovedet er efter den bekjendte ....
Jeg antager derfor at de have kjendt Italienerne. Carnationen er ofte lidt blegrød men altid meget lys og dog ofte meget godt medelleret.
Hovederne ere sjeldent så idealiserede som Italienernes men meget individualiserede (vistnok ofte portraiter)
Jeg synes ikke at jeg i hovederne traf den store stil

[ s. 13]
som man ofte finder hos Italienerne, men jeg må tilstå for mig selv at jeg har set for lidt på den til ret at kunne udtale denne dom. Klarhed og lys, individualiteter characterer god composition udmærker disse kunstnere (og hvis jeg forstod mig lidt bedre derpå og havde see lidt mere derpå troer jeg at jeg vilde tilføie at de i deres behandling af legemerne i naturstudiet ståe høiere end de tilsvarende Italienere)

[ s. 14]
Udmærkede portraiter findes i denne samling.

Etienne i Caen 28 Skr alle 3 skibe
hovedskibet 12 sk
Domen i Bayeaux 12 sk
Contances 10
Choret - [Contances] 12 sk
Klosterkirken Sillett på Finisterre [?]
Hovedskib i Chartres 15 sk
- Amiens 14 skridt
- Cathedralen i Rheims 14
St Remi - 15 skridt!
Cathed. Strasbourg 16 sk !!!
alle tre skibe 44
Cölner Dom 17
Peterskirken i Rom 31
St. Denis 14.

[ s. 15]
Notre-dame 5 skibe 50 skr
Avenue des champs elysees kjørebanens bredde er 30 sk = Peterskirkens hovedskib
det var satans!
Pantheon skib 14 skridt
Louvre gård indre diam
136 skridt
[tegning]
Louvreporten gjennem pavill. Richelieu 93 Skr

Gare du Nord
Hallens bredde 83 skr 12 spor med
- længde 210 brede perroner
Industripaladsets store hal 60 sk bred
---- 250 sk lang
Pont royal 150 skridt lang

[s. 16]
Boulevard des Italiens.
kjørebane 19 skridt

Rue Rivoli
Rue Richelieu
Rue St. Honoré

Pont au change 34 skridt bred
7 fortouge 20 kjørebaner
St. Chapelle 12 sk bredt

[s. 17]
af Athenes fødsel er der 8 figurer quoi foruden et par fødder vistnok af Athenes statue
Af kampen er der 10 brudstykker quoi.

[s. 18]
[øverste halvdel af siden mangler

Gentile Bellcairs billede af sig og hans broder er forunderlig naturligt opfattet, navnlig tiltaler den lyshårede mig. Der er ikke noget ud over det hverdagslige i hans træk, men det alvorlige

[s. 19]
[øverste halvdel af siden mangler]

udtryk er som sagt så sjelden naturlig gjengivet at det vel fortjener pladsen i hæderssalen

[s. 20]
Det er ikke let at sige hvilket der er det bedste portrait her i Louvre. Når jeg ser paa Antonello da Messinas synes jeg ikke at man kan give noget andet prisen.
Jeg har aldrig seet noget der mere lignede et menneske

Lige overfor hænger der et af Holbein den Yngre. Det er ligeledes udmærket. En mand der skriver og hvis øine følge pennen, det er lidt fladt (profil) hvilket falder så meget mere i øinene i modsætning til Anton d. Messinas

[s. 21]
Ghirlandajo

Maria og Elisabeth
Elisabeth knæler og Maria bøier sig svagt ned i mod hende og lægger hænderne på hendes skuldre. Hendes udtryk er mildt og hun tryner lidt med munden som om hun spidsede den lidt til at kysse Elisabeth på panden. Elisabeth er tillidsfuld og alvorlig. Hovederne ere godt modellerede, figurerne træde mindre godt frem.
Englen tilhøire er også meget smuk.
Maria blåt overstykke med grønt foer. E. gul
Compositionen er meget følelsesfuld

[s. 22]
Rubens
betragter jeg mere og mere med væmmelse
Hans billede af hans kone er dog ganske meget smukt, det er dog navnlig drengen, som hun har på skjødet der er så indtagende.
Hans øine er noget af det yndigste man kan se.

[s. 23]
Paul Veronese
Det store billede har lidt meget
der er ikke tale om den frisk
hed og klarhed i farverne som
i billederne i St Sebastiano og i Dogepaladset

[s. 24]
[siden er ubeskrevet]

[s. 25]
Murillo
illedet har ikke længere den
oprindelige friskhed men er dog
særdeles vel bevaret.
Jeg synes at der er lidt for meget
legeme samlet i den nederste
englegruppe, men Madonna

Facts

PDF
Diary

Danish

August 1866

Glyptotekets arkiv