Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-01-05

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

5-1-77

Kjære Hr. Prof. Jerichau

Forkjølelser og Forretninger
have hindret mig i tidligere
at sende Dem Beløbet for
Haandtegningerne.
Efter Deres Paaskrifter er
det 229 Rd = 458 Kr.
Dersom jeg maa beholde de
4 som ere i mit Værge har
jeg tænkt mig at kunne vur-
dere dem i Forhold til de
andre til 192 KR
Hercules. Hebe 40 Kr.
Juppiter. Hygæa 50
Socrates. Alcibiades

Jeg sender Dem derfor en
Anvisning paa 650 Kr, i det

jeg selvfølgelig overlader til
Dem om De vil godkjende
min Vurdering af de 4 Tegninger

Maa jeg tillige ønske Dem
ret megen Glæde i det nye
Aar at Deres blomstrende
Muse maa være Dem huld,
forsyne Dem og give Dem
Lyst og Kraft til endnu
i lang Tid at glæde os
stakkels Hverdagsmennesker
med Deres Lysglimt fra det
Høie

Med venlige Hilsener
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Carlsberg Arkiv