Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1876-07-18

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Philosophgangen 109. 18 Juli 1876.

Høistærede Hr Jacobsen
Naar De ønsker at vide, om de ...tede Aquareller for at være af Carstens eller Copier efter ham, skal jeg gerne udtale Dem min Mening derom. Jeg tror at Marsihall har Ret.
Paa de af mig benyttede Fortegnelser af Thorvaldsens Tegninger, fandt jeg alle dem opførte som Originaler af Carstens, der ere anførte under Carstens Navn i den trykte Catalog.
Da jeg for nogle Aar siden erholdt Marsihalls Protest ??, blev jeg mistænkelig og undersøgte nærmere endeel ældre Papirer blandt Thorvaldsens Efterladenskaber. Jeg fandt virkelig her gamle Optegnelser, paa hvilke de 6 Aquareller ere anførte som Copier, nemlig No 326 Lysets Fødsel og 324 Pilatus Gæstebud, som Copier af Thorvaldsen, No 330 Giganternes Kamp, 331 Perseus og Andromeda, og 332 - 333 Charons Baad som Copier af Veit.
Jeg er derfor tilbøielig til at antage, at dette virkelig for-

holder sig saaledes. Men det er rigtignok besynderligt, at No 334 er signeret: "Asmus Jacobus ex Chersoness Ambria inv et fec. Romae 1793"

Med Høiagtelse
Deres L. Müller.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv

HIN 57