Menu

Search results: 3363

1877-06-13

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

13-6-77 Hr Etatsraad Meldahl Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Dem Anvisning paa de omtalte 200 Kroner. De maa pa…

1877-06-14

Jens Adolf Jerichau

Carl Jacobsen

1877-06-16

Carl Jacobsen

Jens Adolf Jerichau

Løverdag 16-6-77 Kjære Hr. Professor Jerichau Med Hensyn til de to Puncter i Deres Brev: Skizzen og Forudbetalingen, sk…

1877-06-18

Jens Adolf Jerichau

Carl Jacobsen

1877-06-21

Carl Jacobsen

Jens Adolf Jerichau

21-6-77 Hr Professor Jerichau Hermed sender jeg Dem Tegningen til Frisen; det fornøier mig meget at De vil tage fat paa…

1877-07-12

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

12-7-77 Hr. E. Hansen Jeg søgte Dem forgjæves igaar paa Chirurgisk Academi. Jeg vilde have meddelt Dem at jeg troer at …

1877-07-30

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Mandag 30-7-77 Kl. 8 1/4 Aften Hr. Etatsraad Meldahl Deres Brev af igaar kommer mig først nu Kl. 8 1/4 Aften i hænde fo…

1877-08-01

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Onsdag 1/8 77 Fortunen v. Klampenborg Høistærede! Jeg modtog Deres ærede Linier af 30.de i rette Tid og Resultatet var …

1877-08-08

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Fortunen Klampenborg 8/8 77 Høistærede! Da jeg har hørt at Friis som har udgivet Samlingerne om Rosenborg Slot osv har …

1877-09-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

3-9-77 Hr. Etatsraad Meldahl. Da jeg maaskee ikke faaer Tid til at opsøge Dem i den nærmeste Fremtid maa jeg ikke udsæt…

1877-10-07

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

7-10-77 Det er med stor Glæde at jeg modtager Deres venlige Indbydelse til paa Onsdag 10 Okt. Middag Kl. 5 Deres forbun…

1877-10-30

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

30- 8bre-77 Hr Etatsraad Meldahl Jeg har med Glæde modtaget Deres Meddelelse ang. Sienasagerne. Min Fader paastaar haar…

1878

Carl Jacobsen

1878-04-19

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

d. 19/4 78 Høistærede Maa jeg i Henhold til sidste Samtale bede Dem læse hosfølgende Skrivelse som med en Tilføining (s…

1878-04-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg d. 20-4-78 Hr. Etatsraad Meldahl Paa min Faders og egne Vegne takker jeg Dem meget for tilsendelsen af P. …

1878-08-09

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

9-8-78 Kjære Ven Siden vi sidst taltes ved har Ottilia været meget syg, hun er dog nu uden Fare men det er dog først i …

1878-08-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

20de Augt 1878 Har Etatsraad Meldahl Saa vidt jeg kan see vil der ikke være tabt noget Væsentligt i Tid ved at Hr. Fris…

1878-10-08

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Tirsdag 8-10-78 Kjære Andreas Henningsen er bleven syg, maa holde Sengen nogen tid, der kan saaledes ikke være Tale om …

1878-11-19

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Høistærede Herr Jacobsen! Herved undlader jeg ikke efter Løfte at meddele, at Resultatet af de førte Forhandlinger er b…

1878-12-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

17-12-78 Hr. Etatsraad Meldahl Det træffer sig morsomt og jeg betragter det som et lykkeligt Omen at jeg i Deres Sidste…