Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1874-08-06

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Du maa endelig ikke læse dette ifald du har travlt da brevet er saa stupid

4 Dronningens Tvergade
Thursday Morning.

Kjære Carl
Jeg synes at det er allerede saa frygtelig længe siden jeg har talt med dig, og dog du er istand til at lee af mig fordi jeg skriver inden du selv, maa jeg sende dig alligevel en hjertelig hilsen og god morgen Kys. Jeg har fulgt dig hele vejen til Stockholm i mine Tanker og glæder mig til at du skal have det godt i blandt alle disse kloge hoveder Vi herhjemme faaer lidt at vide igennem Dagbladet, men det er saa lidt, saa jeg haaber at faae mere oplysning fra min Mand.
Fra din Fader var der et Brev til Kogsbøll igaar skrevet fra Basle og han skulde lige til at spadsere med vor fælles Ven Louis Hatt.
Igaar trods regnen var jeg som jeg havde lovede dig i Vandet og derfor var dobbelt velkommen ud paa Carlsberg hvor jeg spiste til middag. Idag regner det igjen men jeg har ogsaa været i Vandet saa jeg haaber at du kan vaer vist paa at du kan stole paa mig. Det var saa underlig tomt paa Carlsberg. Jeg ventede altid at see dit lyse hoved hver gang døren gik op, men vi havde det alligevel meget hyggeligt.

Du kan ikke tænke dig hvor udmærket indgangdøren tager sig ud den skinner som Agnes sagde ganske klart dog det er saa mørkt. Igaar havde hun malet nogle (striper) lysender ? oppe ved siden af de to skaber ved indgangsdøren og paa selve dørene barley & wheat. Din loft er begyndt og mit værelse malet første gang og idag skulle han vist male for anden gang paa de tre sorte dører.
Jeg veed ikke om du har seet at de tre drenge som skar lysekronen ned er ikke bleven straffet paa anden maade en[d] at forældrene har betalt 5 daler til fattigfolk ved Lumbye saa de skal sandelig ikke lære meget derved, en anden gang kan de gjøre det samme for den poultry betaling.
Idag skal jeg male med Klein og see pa en tallerken.
Du maa un[d]skyld dette indholdsløs brev og take the will for the deed men der er intet som jeg ellers har at fortælle dig uden at du vil være istemt til at ønske at jeg vilde lad være med at skrive saadan lange breve

til dig naar du har ellers saa meget bedre at tænke paa.
Moder og fader hilse dig og jeg sender min unge darling et kys og haaber du har det godt og at jeg snart faaer brev fra dig. Skriv endelig til din moder da hun sagde igaar at nu fik hun vist neppe brev fra dig naar jeg var ankommet
Din Ottilie

Paa Søndag haaber vi at din Moder og Berta vil følges med os til Frederiksborg da din Moder ikke har seet bedestolen
...
Mon du endnu har din ring paa?
Maaske lukker du ikke dette brev op ligesom i "fjernt fra Danmark førened du hører Kong Christian stod ved høien etc" naar du nærmer Danmark igjen, isaafald trøster jeg mig ved at du taber meget med det selv.

Facts

PDF
Letter

Danish

Brevet er udateret, men i Carl Jacobsens kalender står der, at han er i Sverige fra 7- ca. 16 august. Ottilias brev er skrevet torsdag morgen d. 6. august 1874.

Copenhagen

Ottilia Stegmanns brevpapir. Monogram OS

Copenhagen

Carlsberg arkiv