Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1876-09-10

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

10' Sept 76

Kjære Hr. Professor Jerichau

Indlagt har jeg den Fornøielse
at fremsende Kr. 6000 for
Deres Jæger
Tillige medfølger Skizzen til
Odysseus og Nausikaa som jeg
altsaa efter Aftale beder Dem
udføre i Gibs i samme Størrelse
som Orpheusfrisen for Kr 1000
at udbetale naar Arbeidet
er færdigt.
Da jeg agter at skjænke Relieffet
til en offentlig Bygning ønsker
jeg at beholde Skizzen selv.
Jeg haaber at De vil benytte
Tiden inden De kan lægge Deres
egen Haand paa Odysseus til at
gjøre Udkast til en Pendant
dertil. f.x. Hector og Ajax
kæmpe om Patroklos Lig

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv