Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1877-05-04

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

4-5-77

Hr Etatsraad Meldahl

Ved min Ankomst igaar aftes modtog jeg Deres ærede Skrivelse med indlagte Brev til Hr. Cockerell.
Jeg gik strax til ham i dag og han lovede at forhøre om der skulde være nogle af de tidligere Skrifter til overs, men han tilføiede at han tvivlede derpaa og at der i et hvert Fald næppe vil være noget at faae complet - men

forøvrigt vil han selv svare Dem skriftligt.
Med Hensyn til Meddelelser om Architectur i Almindelighed udenfor Selskabets Skrifter, yttrede han med Beklagelse at England ikke eiede nogen Journal eller Revue som havde nogen som helst Værdi. Han nævnede med Ringeagt tre: the Architect, the builder og the building news og tilføiede at de (han) holdt sig til det franske Organ hvis Navn jeg ikke erindrer

men som De sagtens kjender.
Af Kunstrevuer er der 2 The Portefolio og The Art Journal begge maanedlige, men de synes ikke at beskjæftige sig med Bygningskunst.
Jeg takker Dem for Deres forskjellige Meddelelser og skal tilføie at jeg har tænkt noget paa om det ikke vilde være heldigt at oprette et Lille læseselskab for Kunst, da det er uoverkommeligt for den Enkelte at holde alle de Tidskrifter

og Revuer som det dog kan have Interesse at kjende.
Jeg er netop med i en saadan paa Naturvidenskabens Omraade - ifald De synes om Ideen kan vi jo tale om det senere.
Med Høiagtelse

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

London
Copenhagen

Rigsarkivet.