Menu

Search results: 89

1896

Carl Jacobsen

1896 januar

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Jeg har vel modtaget Deres og Møllers Skrivelse af 30teds, men det er vistnok en Feiltag…

1896-01-11

Paul Dubois

Carl Jacobsen

11 Janvier 1896 Cher Monsieur et ami, Je suis déjà à la recherche d'un beau marbre et fais commencer immédiatement la …

1896-01-20

Carl Jacobsen

Holger Hammerich

Kjære Hammerich Jeg havde ganske glemt den § i Alb.-Fundatsen som nødvendiggjør Deres Udtrædelse af Bestyrelsen. Jeg ma…

1896-01-20

Carl Jacobsen

Københavns magistrat

16-11-96 I Besiddelse af Magistratens ærede Skrivelse af 14' October tillader jeg mig herved at foreslaa Hr. Architect …

1896-01-24

Japetus Steenstrup

Carl Jacobsen

1896-01-30

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Kjære Hr. Professor Nyrop Jeg har i aften fundet de ældste opbevarede Skjøder (?) til Bryggergaarden Brolæggerstræde N …

1896-01-31

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

31-1- 1896 Kjære Hr Professor Nyrop, De bedes undskylde at jeg ikke naaer at faa Correcturen sendt til Dem i Aften - Kl…

1896-02-03

Ludwig Pollak

Carl Jacobsen

1896-02-04

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Ny Carlsberg 4-2-96 Kjære Hr. Professor Tuxen Jeg har foreslaaet Dahlerup at vi anvende Deres Loftbillede "Aurora" som …

1896-02-10

Carl Jacobsen

Ludwig Pollak

1896-02-14

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

1896-02-15

Ludwig Pollak

Carl Jacobsen

1896-02-18

Japetus Steenstrup

Carl Jacobsen

1896-02-20

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 20 [?] Février 1896 Cher Monsieur & ami, Nous partirons Madame Dubois et moi au commencement de Mars (le 2 ou …

1896-02-25

Carl Jacobsen

Ludwig Pollak

1896-02-25

Ludwig Pollak

Carl Jacobsen

1896-03-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

2 [?] Mars 1896 Cher Monsieur & ami, Par suite de la fonte imminente de la Jeanne d'Arc pour Reims, j'ai été obligé de …

1896-03-03

Carl Jacobsen

Ludwig Pollak

1896-03-03

Carl Jacobsen

Hack Kampmann