Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1896-01-31

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Camillus Nyrop

Document content

Awaiting summary

Transcription

31-1- 1896

Kjære Hr Professor Nyrop,
De bedes undskylde at jeg ikke naaer at faa Correcturen sendt til Dem i Aften - Klokken gaaer allerede til Elleve.
Jeg beder meget om at der Side 114 3die L. f. o. maa sættes Kunst og ikke Musæum.
Thi skjøndt jeg er en af Musæets ivrigste Beundrere er det dog Ths Kunst, som jeg skylder min Aandsretning.
Omstaaende en Beskrivelse af NC App. Den kan ikke godt gjøres kortere naar den skal give en blot overfladisk forstaaelig forklaring.
Muligen burde den være længere d: give en mere detailleret Forklaring af Figuren, men da jeg ikke har denne for mig og navnlig ikke erindrer om de enkelte Dele ere betegnede med Paaskrift eller Bogstaver er jeg ude af Stand til at skrive en

saadan detailleret Text i Øjeblikket

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Ny Carlsbergs brevpapir

Copenhagen
Bertel Thorvaldsen

Det Kongelige Bibliotek