Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1896-01-20

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

16-11-96

I Besiddelse af Magistratens ærede Skrivelse af 14' October tillader jeg mig herved at foreslaa Hr. Architect Koch til Medlem af Legatet Albertinas Bestyrelse.

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertinas"s kopibog. Thorvaldsens Museum