Menu

Search results: 13

1926, juli

Marie Henriques

Helge Jacobsen

Kære Helge Jacobsen! Paa den internationale udstilling her i Venedig findes deri den franske pavillon en perlerad af Ut…

1926, formodentlig februar

Andreas Peter Weis

Elga Sinding

1926-02-26

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1926-04-21

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

D. 21 April 1926. Kære Direktør Jacobsen! Med stor Taknemmelighed anerkender jeg hermed Modtagelsen af Deres venlige Br…

1926-05-17

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1926-06-04

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

1926-06-06

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

1926-07-05

Marie Henriques

Helge Jacobsen

Kære Helge Jacobsen! Ved at ordne mine papirer inden min forestaaende afreise fra Venezia, finder jeg til min skræk de…

1926-07-27

Maria Mogensen

Frederik Poulsen

1926-07-29

Frederik Poulsen

A.B. Drachmann

d. 29 Juli 1926 Hr Professor A. Drachmann! Direktione har i et Møde i Dag behandlet vedlagte Forespørgsel fra København…

1926-08-18

Frederik Poulsen

A.B. Drachmann

den 18 August 1926 Hr Professor dr. phil. A.B. Drachmann Formand i Carlsbergfondets Direktion Hermed har jeg Fornøjelse…

1926-09-07

Marie Henriques

Helge Jacobsen

7/9 26 Kære Helge Jacobsen. Grunden til at De saa længe ikke har hørt fra mig er den at jeg med min beste villie ikke k…

1926-11-08

Paul Arndt

Frederik Poulsen