Menu

Search results: 35

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn d. 1879 Høistærede! Idet jeg tilbagesender det hosfølgende Udkast skal jeg tillade mig at gjøre følgende Be…

1879-01-06

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1879-02-19

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1879-03-07

Ludvig Müller

Carl Jacobsen

1879-03-20

Ludvig Müller

Carl Jacobsen

1879-03-29

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1879-04-10

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1879-04-19

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1879-04-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

24-4-79 Hr. Etatsraad Meldahl, Mit Bidrag til Helligaandskirken staar naturligviis til Tjeneste naar De ønsker det. Det…

1879-05-28

Carl Jacobsen

Japetus Steenstrup

1879-05-31

Carl Jacobsen

Japetus Steenstrup

1879 efter 10. august

Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsen

Kjæreste Carole! Jeg blev saa glad ved dine Kjære kragetæer i formiddags. Gid jeg snart havde dig igjen. Skriftens Ord…

1879-09-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

11-9-79 Hr Etatsraad Meldahl Tak for Deres venlige Linier tillige med indlagte Artikel af Pecht som det har interesser…

1879-10-04

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Gothersgade No 139, d:4/10 79. Kjære Hr. Jacobsen ! Sagen med Copien er bragt i Orden, og jeg vil være rede til at rejs…

1879-10-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Charlottenb. d. 18/10 79 Høistærede Herr Jacobsen! Jeg kommer fra Baron Rosenørn der med Paaskyndelse og Glæde modtog d…

1879-10-20

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjære Hr Jacobsen ! Jeg kommer fra Krieger og han mente at om/hvis der i hele Sagen var en vis Art af Forbindelse til T…

1879-10-20

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

20-10-79 Kjære Hr. Hansen Idet jeg gaaer ud fra at Deres eget Tilskud tilligemed Carlsb Lab.s vil være rigeligt til at …

1879-10-21

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Charlottenborg d 21/10 79 Kjære Herr Jacobsen ! Ret Tak for alle Deres venlige Udtalelser. Jeg troer at burde sige Dem …

1879-10-22

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 22-10-79 Hr Baron Rosenørn-Lehn Ved at betragte Frankrigs Plastik i den sidste halve Snees Aar er det blev…

1879-10-23

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Torsdag aften 29/10 76 Kjære Herr Jacobsen ! Ved at tænke over Deres Legat da er det falden mig ind, om dette ikke med …