Menu

Search results: 63

1918-01-21

Asta Møller

Helge Jacobsen

Om manden med den brækkede næse og et 4 meter langt Tahitibillede af Gauguin

1918-02-16

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller afventer HJ's nærmere instrukser vedrørende de to Rodin portrætter.

1918-02-16

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller tilbyder i dette brev bl.a. Rodins 'Balzac'.

1918-02-16

Helge Jacobsen

Asta Møller

HJ meddeler, at der ikke er penge til (og interesse for) i Ny Carlsbergfondet at købe værker af Gauguin. Han beder dog …

1918-02-20

Frederik Poulsen

Asta Møller

FP sender betalingen for de to udgaver af Rodin's "L'homme au nez cassé". Han spørger, om de kan afsendes eller må bliv…

1918-03-12

Asta Møller

Frederik Poulsen

Asta Møller skriver, at det kan blive nødvendigt at deponere de to Rodin buster i længere tid, da forbindelsen mellem F…

1918-03-15

Frederik Poulsen

Asta Møller

FP meddeler Asta Møller, at NCF ikke er interesseret i at købe nogle bronceafstøbninger af skulpturer af Rodin. Afstøbn…

1918-03-17

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller tilbyder HJ adskillige værker af Gauguin

1918-03-27

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondet

FP anbefaler, at L.G. Henriksen får lønforhøjelse; samtidig forsømmer ikke lejligheden til at klage over sin egen løn s…

1918-03-31

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen

1918-04-03

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen

1918-04-04

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1918-04-05

Helge Jacobsen

Thorkild Henningsen

HJ skriver til Thorkild Henningsen i Paris, at han nødig vil købe to Gauguin-billeder uden først at have set fotografie…

1918-04-13

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller fortæller, at der i Frankrig er bekymring for al den franske kunst der købes i Norden. Man frygter at Danma…

1918-04-13

Asta Møller

Helge Jacobsen

brev#2 af denne dato. Brevet er stilet til Direktionen for Glyptoteket. Asta Møller fortæller, at hun foreløbig for et …

1918-04-19

Asta Møller

Helge Jacobsen

telegram om busten af Balzac.

1918-04-24

Frederik Poulsen

Asta Møller

Frederik Poulsen sender betaling for de to trærelieffer af Gauguin. Han beder Asta Møller deponere reliefferne i en ban…

1918-4

Asta Møller

Helge Jacobsen

Astra Møller skriver et postkort (på fransk) at hun har fundet endnu en buste af Rodin forestillende Balzac

1918-05-12

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1918-05-17

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller har købt to trærelieffer af Gauguin for HJ. De er for store til at kunne være i den boks, hun har lejet. Hu…