Menu

Search results: 49

1893, august

Ottilia Jacobsen

Helge Jacobsen

Silkeborg Tirsdag Min egen kjære Dreng! Jeg antager at du har modtaget min Tak for dit Brev darling dreng. Vi have et …

1893-01-03

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1893-01-03

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 3 Janvier 1893 Cher Monsieur et ami, Nous avons été bien touchés de votre bon souvenir, mais je suis si honteu…

1893-01-10

Carl Jacobsen

Paul Hartwig

1893-01-12

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1893-01-12

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 12 Janvier 1893 Cher Monsieur, M Leblanc, le neveu et le successeur de Barbedienne, m'a donné l'autorisation d…

1893-01-19

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1893-01-23

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 23 Janvier 1893 Cher Monsieur et ami, J'ai reçu la très interessante photographie que vous avez eu l'amabilité…

1893-01-24

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 24 Janvier 1893 Cher Monsieur et ami, Ma dernière lettre était partie déjà lorsque j'ai reçu le votre ce matin…

1893-02-09

Carl Jacobsen

Kontrolcomitéen for Ny Carlsberg Glyptotheks Bygnings- og Administrationsforhold

Ny Carlsberg 9-2-93 Mine Herrer Colleger Skjøndt den Sag jeg her vil forelægge vel ikke ganske sorterer under vor Besty…

1893-02-24

Laura Jacobsen

Johannes Steenstrup

1893 Kjære Johannes ! Du vilde meget glæde Carl og mig hvis Du vilde spise hos mig paa Thorsdag 2den Marts Middag Kl. 5…

1893-03-02

Carl Jacobsen

Japetus Steenstrup

1893-04-10

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Hr. Conferentsraad H.N. Hansen Frederiksholms Kanal K Ny Carlsberg 10-4-88 Den ønskede Rapport skal nu strax blive udar…

1893-04-11

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Consulat Royal de Danemark en Syrie. Beyrouth, le 11 April 1893. Kjære Herr Jacobsen. Hermed tillader jeg mig at sende…

1893-04-15

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

15-4-93 Hr Conferentsraad H.N. Hansen I Anledning af Deres Udtalelse om det langsomme Arbeide paa Ny Carlsberg Glyptoth…

1893-05-03

Carl Jacobsen

Julius Løytved

3 - 5 - 93 Kjære Hr. Consul Løytved. Det var mig en stor Glæde atter at see Deres kjære Haandskrift, som saa mange Gan…

1893-06-08

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1893-06-10

Carl Jacobsen

Holger Hammerich

1893-06-15

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1893-06-15

Holger Hammerich

Carl Jacobsen