Menu

Search results: 46

1899 forår

Ottilia Jacobsen

Helge Jacobsen

Kan Poul aldrig besøge os ? Ny Carlsberg V Onsdag Du allerkjæreste, Glad blev jeg ved at faa dit rare Brev i dag. Med A…

1899-01-01

Georg Treu

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1899-01-04

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Cher Monsieur & ami, J'ai parfaitement reçu votre lettre aujourd'hui et le chèque de vingt mille francs qu'elle contena…

1899-01-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Cher Monsieur Sabatino de Angelis J'ai bien recu votre hée du 3 Janv avec le dessin de la statue du Tibre. C'est bien …

1899-01-12

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1899-01-12

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Torsdag Aften 12-1-99 Min kjære Helge, Tak for Dit gode Brev. Du maa aldrig være "bange" for at tale eller skrive ti…

1899-01-14

Carl Jacobsen

1899-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

15 Janvier 1899 Cher Monsieur, J'espère que ce sera bien ainsi, dans la forme que nous donnons généralement en France. …

1899-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

15 Janvier 1899 Cher Monsieur, J'espère que ce sera bien ainsi, dans la forme que nous donnons généralement en France. …

1899-02-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge Endelig engang et Lysglimt! Hr. Plesner har skrevet til mig at Du nu arbeider bedre og at han særlig ka…

1899-02-20

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 20-2-99 Aften Min kjære Helge Vagn fortalte mig i Aftes at du var kommet 3 Numre op i Din Klasse. Det var…

1899-03-14

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 14-3-99 Min kjære Helge Du har skrevet til Mama om at subscribere paa Bran- des' samlede Værker. Dette ka…

1899-03-28

1899-03-28

Carl Jacobsen

1899-04-19

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Nr 52 Nørrebrogade 34 19 April 99. Kjære Hr Dr. Carl Jacobsen! Saavel med Hensyn til Jesuskirkens Decoration, som til G…

1899-05-10

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge, Hvad skal Du dog blive til - hvorledes vil Du ende! Det var et sørgeligt Brev som Din Skolemester send…

1899-05-12

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 12-5-99 Min kjære elskede Ven! Du vil gjerne at jeg skulde tage mine Ord tilbage. Hvis det kunne klare S…

1899-06-05

Carl Jacobsen

Københavns magistrat

I Besiddelse af Magistratens ærede Skrivelse af 25de ds har jeg herved den Ære at meddele at jeg forlængst har forhandl…

1899-06-15

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

15/6 99 [tilføjet med blyant] Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Jeg maa allerførst udtale min Glæde over at De hvis man ka…

1899-06-26

Carl Jacobsen

566 Fra Magistraten var dernæst modtaget følgende Skrivelse af 20de Juni: ”Under Henvisning til Lov af 28de Marts d. A…