Menu

Search results: 79

1911-01-01

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1911-01-19

Andreas Peter Weis

Carlsbergfondets Direktion

19. 1. 1911 Til Direktionen for Carlsberg Fondet. Med Hensyn til den ærede Direktions Forslag om, at Bestemmelsen i Ny …

1911-01-30

Carl Jacobsen

1911-02-09

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

9-2-11 Kjære Kampmann Jeg nævnede igaar for Dem at jeg gjerne vilde anbringe Fru Carl Nielsens aldeles fortrinlige Cop…

1911-02-16

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

16-2-11 Kjære Kampmann Herved har jeg den Fornøielse at godkjende Hr Mortensens Tilbud af 15 ds Kaprifolium Col. 3325 G…

1911-02-21

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

6 Lemchesvej. Hellerup. 21. Februar 1911. Hr. Dr. phil. Directør Carl Jacobsen Jeg tillader mig rent privat at fore…

1911-02-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

23-2-11 Hr Rudolph Tegner Paa Glyptothekets Vegne takker jeg Dem meget for Deres ærede Tilbud, at ville overlade Deres …

1911-02-23

Carl Jacobsen

1911-02-24

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

6 Lemchesvej. Hellerup. 24. Februar 1911. Hr. Dr. phil. Directør Carl Jacobsen. min beste Tak for Deres elskværdige…

1911-02-24

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1911-02-25

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1911-02-27

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

marts 1911

Carl Jacobsen

Georg Brandes

Høistærede H. Dr Georg Brandes Jeg er ganske enig med Dem og med Rodin, at Borgerne helst skal opstilles som De siger -…

1911-03-07

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1911-03-08

Rudolph Tegner

Det danske kunstindustrimuseum

Til Direktionen for Det Danske Kunstindustrimuseum I fortsættelse af tidligere Aars Foraarsudstillinger foranstalter S…

1911-03-12

Carl Jacobsen

1911-03-19

Carl Jacobsen

Carl Johan Bonnesen

19-3-11 Hr Billedhugger Bonnesen Deres større Skizzer til Flagmasterne ere netop saaledes som jeg har tænkt mig og ønsk…

1911-03-20

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1911-03-22

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen

1911-03-23

Helge Jacobsen

Theodora Jacobsen

23de- Marts - 1911 Kære Theodora Joe og jeg takke Eder (Du har for Resten ved en Fejltagelse kun omtalt mig) for Eders …