Menu

Search results: 79

1911-03-24

Georg Brandes

Carl Jacobsen

Højstærede Hr. Dr. Jacobsen Det var, som Hr. Doctoren rimeligvis ved, Rodins Ønske, at hans Borgerne i Calais skulde op…

1911 april

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

1911-04-25

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Strassburg den 25 April 1911 Tirsdag (tilføjet med blyant af CJ) Hr. Direktør Jacobsen! Jeg har i Dag gennemset de gaml…

1911-04-25

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1911-04-25

Carl Jacobsen

Københavns magistrat

1911-04-29

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen

1911-04-30

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1911-05-01

Auguste Rodin

Theodor Oppermann

77, Rue De Varenne Monsieur Oppermann, Monsieur En réponse à votre estimée du 30 courant me demandant l'honneur d'un …

1911-05-04

Carl Jacobsen

Frederik Poulsen

4-5-11 Hr Dr. Fr. Poulsen Tak for Deres Brev af 25 April og Brevkort af 1. ds. Det er tvivlsomt om jeg selv kan faa Tid…

1911-05-05

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1911-05-08

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1911-05-09

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Rom den 9 Maj 1911. Hr Direktør Jacobsen! Næst efter at takke for Deres venlige Brev vil jeg berette lidt om mit forelø…

1911-05-13

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Roma 13 Maj 1911. Hr Direktør Jacobsen! Hermed nogle Fotografier af en statue, der er tilbudt Helbig af en Mellemmand s…

1911-05-14

Carl Jacobsen

Frederik Poulsen

14-5-11 Kjære Hr. Dr. Poulsen Tak for Deres indholdsrige Brev. Mine Erhvervelser i Rom ønsker Helbig skulle skee ved ha…

1911-05-23

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Neapel den 23 Maj Hr. Direktør, Dr. Jacobsen! Jeg modtog før min afrejse fra Rom begge Deres Breve og takker mange Gang…

1911-06-02

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1911-06-24

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1911-06-25

Carl Jacobsen

Maria Mogensen

25-6 1 [1911] Kjære, søde lille Maria Mogensen Det var en udmærket Idé at levere eller maaske at deponere Deres Glyptot…

1911-06-28

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1911-07-01

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen