Menu

Search results: 120

1886 januar

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

1886-01-02

Carl Jacobsen

Johann Odorico

2 1 Herrn Odorico Die 1ste Proben sowie der Plan sind vor einige Tagen angekommen. Von den beiden alternativen Mustern …

1886-01-11

Carl Jacobsen

Hr Andreas Weis Amalievei 4 Frederiksberg Jeg skal hilse Dig fra Hr Erland Jacobsen født 9-1-86 kl. 23.55 Alt vel Vensk…

1886-01-20

Carl Jacobsen

Julius Løytved

20.- 1.- 86. Kjære Hr. Løytved. Det vil glæde Dem at høre, ikke blot at min kjære Hustru d. 9. ds. skjænkede os en Søn …

1886-01-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

British Syrian Schools. Beyrout 25 Januar 1886. Min Kjære Herr Jacobsen. Deres venlige Skrivelse af 14. f. M. har jeg m…

1886-01-28

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Mine Herrer Endelig har jeg faaet Svar fra Hr. Sabbatino de Angelis og tillader mig for Tydeligheds Skyld at vedlægge h…

1886-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Beyrout 1 Februar 1886 Modtaget d. 17' Feb. [Carl Jacobsens skrift] Min Kjære Herr Jacobsen. Med oprigtig Glæde modtog …

1886 februar

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Hr. Borgmester Øllgaard Jeg meddelte Dem forleden foreløbig at MM Thiébaut & frères Tilbud lød paa fr. 5000 for 2 Vaabe…

1886-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

5- 2- 6 Hr Etatsraad Meldahl Det vil være Dem bekjendt at jeg er i Begreb med at give Glyptotheket en meget stor Udvide…

1886-02-05

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

I Anledning af Deres af 3die undlader jeg ikke at meddele at De idag faar Svaret saaledes som vedtaget i Akademiet i Fr…

1886-02-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

6-2- 6 Monsieur Sabbatino de Angelis Naples En possession de votre hre du 22 Janvier j'ai noté que vous offrez les cinq…

1886-02-07

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

d. 7/2 86 Kjære Brygger Jacobsen! Carl Schmidt Billedhugger har en Gruppe færdig som jeg troer vilde interessere Dem. H…

1886-02-08

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

8 2 6 Hr Borgmester Øllgaard Fra Thiébaut har jeg modtaget det Svar at han kan levere hvert Vaaben for 2500 fr. naar de…

1886-02-15

Carl Jacobsen

Julius Løytved

15. 2. 1886 Kjære Hr. Consul Løytved. Deres venlige Telegram modtog vi forleden Dag, og i Dag modtog jeg Deres elskværd…

1886-02-16

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Naples 16 Fevrier 1886 Monsieur G. Jacobsen Jun. Copenhague En possession de votre très éstimé du 6 cour. Je vous remer…

1886-02-18

Carl Jacobsen

Julius Løytved

18.- 2.- 86. Kjære Hr. Løytved. Efter iforgaars at have tilskrevet Dem, at jeg ønskede at kjøbe Sagerne og bedet Dem om…

1886-02-22

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Den 22-2-86 Deres Excellence Det er bekjendt at ved Chrbg Slots Brand gik Jerichaus smukke Gruppe "Evas Skabelse" tabt.…

1886-02-25

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 25 Fevrier 1886 Cher Monsieur Jacobsen C'est Mr Peters sculpteur animalisé artiste de talent que j'ai choisi …

1886-02-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Beyrut, 25. Februar 1886. Min Kjære Herr Jacobsen. Deres Telegram af 23. d. M. modtog jeg igaar; det glæder mig De har …

1886-02-27

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Monsieur Carl Jacobsen Jun Ny Carlsberg Kbhavn Danmark Vente avec prix extraordinaires acheté pour vous no. 12 et 72 …