Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-01-20

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Løytved

Document content

Awaiting summary

Transcription

20.- 1.- 86.

Kjære Hr. Løytved.
Det vil glæde Dem at høre, ikke blot at min kjære Hustru d. 9. ds. skjænkede os en Søn "Erland", men at Alt er gaaet godt, og at hun befinder sig saa vel, at jeg kan haabe snart at see hende oven Senge.
Vi have, som jeg i mit Brev før Jul skrev til

Dem, været meget bange denne Gang; det er derfor en desto større Lettelse og Glæde, at det er gaaet godt.
De palmyranske Indskrifter ere nu alle blevet læste af en og ved Professor Euting, Strassburg, er der taget en zincographisk Plade, der vil blive opsat i det Nye Glyptotheks Katalog, som skal udkomme i Sommer.

Jeg behøver jo ikke at sige Dem, at hvis De maatte opspore flere Palmyrenske Sculpturer, jeg da vil være glad, hvis jeg kan erhverve dem. Selv Indskrifter uden Sculpturer vilde være mig kjærkomne, da Samlingen i Glyptotheket jo nu allerede i den Retning har en vis Betydning.
Jeg modtog rigtigt Deres Brev med Julehilsen; jeg haaber, at De har faaet

mit Brev med den indlagte Vexel.
Jeg længes naturligvis ogsaa efter at høre, om der er noget Haab om Laodicea - Sarcophagen!
Med mange venlige Hilsener fra min Hustru til Deres elskværdige Frue og Dem selv er jeg
Deres hengivne
C. Jacobsen junior.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 2, feb. 1885 - juli 1887.