Menu

Search results: 120

1886-02-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Kjbhvn d. 27 Febr. 1886 Kjære Hr. Jacobsen Jeg ved ikke hvordan jeg skal takke Dem og Deres Hustru for den overordentli…

1886-03-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1886-03-02

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 2 Mars 1886 Cher Monsieur Jacobsen Le bulletin de vente ci-inclus vous donnera le resultat exacte des prix a…

1886-03-02

Julius Løytved

Carl Jacobsen

B. S. S. Beirut, 2. Mars 1886. Min Kjære Herr Jacobsen. Deres venlige Breve af 15. og 18. Februar har jeg modtaget og t…

1886-03-05

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1886-03-06

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1886-03-08

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

8 3 6 Cher Monsieur Je fut très alarmé en apprenant par votre aimable lettre du 2 Mars que les fr 8000 ne vous étaient …

1886-03-08

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1886-03-10

Carl Jacobsen

Rasmus Secher Malthe

Kjære Malthe Jeg er i denne Tid beskjæftiget med (paa Papiret) at ordne Opstillingen af Statuer og Buster i det ny Glyp…

1886-03-11

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1886-03-11

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1886-03-12

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Charlottenborg d. 12/3 86. Kjære Brygger Jacobsen! Uagtet jeg ikke har læst Deres Udtalelse i Morgenbladet - da jeg ald…

1886-03-13

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

13de Marts 1886 I Gjensvar af Deres meget ærede Skrivelse af 5te f.M. skal Akademiet, idet det bringer Dem sin Tak for …

1886-03-13

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1886-03-13

Carl Jacobsen

Johann Odorico

13 3 6 Herr Odorico Frankfurt Sobald die Mosaikarbeiten in den Glyptothek angefangen waren bemühte ich mich einen Pers…

1886-03-21

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Reçu de Monsieur C. Jacobsen jun la somme de f. 4907,50 acompte sur les travaux que j'exécute pour lui Paris le 21 Mar…

1886-03-21

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 21 Mars 1886 Mon cher Monsieur Cloué au lit depuis quelque temps, je n'ai pu à mon grand regret vous écrire …

1886-04-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Beirut 1 April 1886 Min Kjære Herr Jacobsen. Med Lloyd-Skibet sidste Uge afsende jeg igjen 5 Kister over Triest. Der er…

1886, slutningen af april

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Hr Etatsraad Meldahl Hvis der ikke er Penge til Buster til Frederiksborg falder jo Sagen bort af sig selv. Jeg havde tæ…

1886-04-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

le 2-4-86 Cher Monsieur Lorsqu'au mois de Xbr j'avais le plaisir de recevoir les trois caisses ma Glyptothèque été si e…