Menu

Search results: 92

1904-xx-xx

Paul Dubois

Carl Jacobsen

1904-01-01

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg 1-1-4 Mine kjære Sønner Den forfærdelige Theaterbrand i forgaars sætter jo Enhvers Sind i Bevægelse, men d…

1904-01-04

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

4-1-4 Kjære Hr. Etatsraad V. Dahlerup I den lille Skizze til Epitaphiet paa Pasteursvei har De tegnet Bryststykket paa…

1904-01-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 5-1-4 Min Kjære Helge Tak for dit lange og gode Brev af 18'-21 Xber som jeg fik i Middags, altsaa 15 Dage …

1904-01-08

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

1904-01-08

Carl Jacobsen

Stenhugger Nielsen

1904-01-08

Carl Jacobsen

Peter Schannong

1904-01-10

Vilhelm Dahlerup

1904-01-12

Emil Christian Hansen

1904-01-14

Paul Dubois

Carl Jacobsen

14 Janvier 1904 Cher Monsieur & ami, Vous ne dites pas si je dois vous expédier le plâtre de la statue de Nogent. J'att…

1904-01-17

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1904-01-17

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

17-1-4 Kjære Hr Professor Emil Hansen Jeg takker Dem ret hjerteligt for Deres elskværdige Brev af 12' ds og for det Ven…

1904-01-20

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 20-1-4 Min kjære Helge Det er i dag et halvt Aar siden Mama drog sit sidste Suk. Jeg var forleden inde hos…

1904-01-20

Laura Jacobsen

Helge Jacobsen

Tak den kjære Vagn for hans Brev som kom i forgår Kjære Helge! Det var rart at see Brev fra Dig, vore Tanker ere uaflad…

1904-01-20

Paul Dubois

Carl Jacobsen

20 Janvier 1904 Cher Monsieur, Je commence ma réponse par la fin de votre lettre en vous affirmant que deux morceaux de…

1904-01-21

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1904-01-21

Carl Jacobsen

Constantin Meunier

1904-01-22

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1904-01-25

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1904-01-25

Carl Jacobsen

Stefan Sinding