Menu

Search results: 92

1904-01-25

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

25-1-4 Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Pietro Krohn regeringsvalgt Medlem af NC. Glypt. Bestyrelse udtalte forleden at h…

1904-01-29

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg Fredag Aften 29-1-4 Min kjære Helge Endelig modtog jeg Dit længe ventede Brev af 11te ds. Dit forrige var…

1904-02-04

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 4-2-4 Min kjære Helge Tak for Dit Telegram om Eders veloverstandne Examen, som naturligviis glædede mig og…

1904-02-08

Auguste Rodin

Carl Jacobsen

182, rue de l’université 8.2. 1904 Monsieur le Docteur J’ai l’honneur de vous informer que le Grand Baiser, marbre, est…

1904-02-08

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1904-02-08

Carl Jacobsen

Vilhelm Bissen

1904-02-10

Laura Jacobsen

Helge Jacobsen

Gl. Carlsberg 10 Februar 1904 Kjære Helge, Da Hjertet idag er mig lidt trangt vil jeg lette det ved at skrive til mine …

1904-02-14

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 14-2-4 Min kjære Helge Tak for Dit Brev af 29' ... modtaget igaar d. 13. Feb Det er uheldigt at Du skriver…

1904-02-20

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

1904-02-23

Carl Jacobsen

Auguste Rodin

23-2-4 Monsieur Rodin Cher Monsieur Votre magnifique groupe "le Baiser" vient d'arriver. Je regrete que je ne suis pas…

1904-02-27

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Paris den 27 Februar 1904. 89. rue Denfert Rochereau. Hr. Dr. phil. Directør Carl Jacobsen De maa ikke tage mig det f…

1904-02-29

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

-29-2-4 Kjære Hr. Tegner Da vi ikke havde aftalt nogen Priis har jeg ikke kunnet sende Dem Betaling for Busten; hvis je…

1904-03-01

Auguste Rodin

Carl Jacobsen

182, rue de l’université 1.3.1904 Monsieur le Docteur J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci joint la facture du bloc…

1904-03-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Søndag Aften 5-3-4 Kjære Helge Jeg har tøvet med at skrive til jeg havde faaet det alle de Breve fra Eder, som jeg nok …

1904-03-05

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Lørdag den 5te Marts 1904. Hr. Directør Dr. phil. Carl Jacobsen. Hermed min bedste Tak for anvisningen paa de 1000 fr…

1904-03-07

Auguste Rodin

Carl Jacobsen

Cher Monsieur Jacobsen Je suis absolument heureux. La lettre que vous m’avez adressée est une récomponse du travail con…

1904-03-09

Carl Jacobsen

Auguste Rodin

9 mars 4. Monsieur Aug Rodin Statuaire 182 Rue de l'Université Paris D'apres l'ordre de Monsieur Jacobsen j'ai l'avanta…

1904-03-09

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

9-3-4 Kjære Hr Tegner Tak for Deres Brev, hvoraf jeg med glæde seer at Deres Helbreds Tilstand er i stadig og sikker F…

1904-03-12

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Paris den 12 Marts 1904. Hr. Directør Dr. phil. Carl Jacobsen. Det er mig en fornøjelse at kunde give Dem de Oplysni…

1904-03-15

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 15-3-4 Min Kjære Helge Det var et rigtigt fornuftigt og rart Brev (af 29 Febr.) som jeg modtog i Dag. Uhe…