Menu

Search results: 160

1887 januar

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

1887-01-02

Julius Lange

Carl Jacobsen

Kjære Jacobsen Da jeg betragter det som højst usandsynligt, at Fenger kan gjøre Expeditionen med, tillader jeg mig at h…

1887-01-03

Carl Jacobsen

Stenhugger Nielsen

Tilbudene paa Piedestalerne indbefatte Opstilling paa Stedet. Fundamentet maa om fornødent være saa dybt funderet med B…

1887-01-03

Carl Jacobsen

Johann Odorico

3 1 7 Herrn Odorico Frankfurt Es ist nicht nur einige unschöne Stellen sondern die ganze weisse Mitte im grossen Saal d…

1887-01-05

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

1887-01-09

Carl Jacobsen

Julius Løytved

9 1 7 Kjære Hr. Consul Løytved. Siden jeg den 28. - 12. - 86 skrev til Dem, har jeg sammen med Conservator Steffensen o…

1887-01-09

Julius Lange

Carl Jacobsen

Kjære Jacobsen Efter Weis's Samtale med Dem, hvis Resultat han idag har meddelt mig, kan jeg altsaa ikke betragte mig s…

1887-01-12

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 12-1-87 Deres Excellence Jerichaus Evas Skabelse er, takket være Deres vægtige Anbefaling, nu ankommen i e…

1887-01-15

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Ny Carlsberg 15 – 1 - 87 Monsieur Paul Dubois, L’un de nos journaux ici nous a porté il y a environ deux mois la tris…

1887-01-24

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 24-1-87 Deres Excellence Paul Dubois har som bekjendt udført til Hertugen af Aumale en Rytterstatue af Con…

1887-01-27

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Beyrout, 27. Januar 1887. Min Kjære Herr Jacobsen. Deres ærede Skrivelse af 28. f. M. og 9. d. M. har jeg med medfølgen…

1887-01-27

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjære Hr Jacobsen ! Leopold Julius Über das Erechtheion München. Teodor Achermann 1878 Koster 60 Øre Kan altsaa forskri…

1887-01-28

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

28-1- 87 Hr Etatsraad Hansen Ved Mødet i Onsdags vedtog Etr. Meldahl og jeg at anskaffe Fodstykker til de to Figurer i …

1887-01-29

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 29 janvier 1887 Cher Monsieur J'ai le plaisir de vous informer que le buste de Mademoiselle Yves-Guyot fille d…

1887-01-30

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1887 før 22 februar

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1887 februar

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1887-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Ny Carlsberg 3-2-87 Cher Monsieur Chapu, M. Gautherin m'a annoncé que sa statue de l'imperatrice ne sera terminée qu'en…

1887-02-05

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Ny Carlsberg 5-2-87 Cher Monsieur Gautherin Mademoiselle Yves-Guyot est arrivée aujourdhui dans la Glyptothèque. Je ne …

1887-02-05

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Monsieur Jules Loytved, Consulat du Danemark, Beirout. Syrie. Ny Carlsberg, 5 - 2 - 87. Kjære Hr. Consul. Vor Afreise …