Menu

Search results: 61

1892-01-03

Carl Jacobsen

Paul Dubois

3 – 1 – 92 Mon cher Monsieur Dubois, A juger d’aprés l’empressement que j’ai mis pour la nouvelle avouée vous pourriez…

1892-01-17

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 17 Janvier 1892 Cher Monsieur et ami, Je pense, puisque vous voulez bien me demander mon avis, que les deux gr…

1892-01-27

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

27/1 92 Kjære Brygger Jacobsen! Direktør Werner i Berlin spurgte mig om han, en Professor i Billed.... med sine 20 Elev…

1892-03-04

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

4/3 92 Kjære Brygger Jacobsen! Man har nu foreløbig angivet at 25 unge Billedhuggere under deres Professor Herters Lede…

1892-03-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

D 5-3-1892 Kjære Hr Etatsraad F. Meldahl Jeg har lige skrevet til Herter, at det ikke kunde nytte at han kom her melle…

1892-03-05

Carl Jacobsen

Carl Goos

Ny Carlsberg 5-3-92 Deres Excellence Hr. Kultusminister Dr. juris Goos C. Db. ... I Tilslutning til den Samtale hvormed…

1892-03-14

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1892-03-16

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Monsieur Carl Jacobsen, Ny Carlsberg Copenhague. Danemark. Beyrout 16 Marts 1892. Skibsfarten, som for Maaneder har v…

1892-03-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

26. Frydendalsvei 23-3-92 Kjære Hr Etatsraad Meldahl Bertram Larsen har forklaret mig Sagen om Klokkespillet, men jeg …

1892-04-21

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1892-05-09

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1892-05-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 24 - 5- 92 Kjære Hr. Etatsraad Meldahl Efter at jeg igaar Aftes i mit Hjem havde skrevet et Brev til Dem, …

1892-05-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

25 5 2 Kjære Hr Etatsraad F. Meldahl Først i forgaars kom jeg hjem fra Rom. Jeg iler med at takke Dem ret hjerteligt fo…

1892-06-03

Carl Jacobsen

Paul Hartwig

1892-06-04

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Consulat Royal de Danemark en Syrie. Beyrouth, le 4 Juni 1892. [med blyant senere tilføjet] Ad Kat. 22. Kjære Herr Ja…

1892-06-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

26 Frydendalsvei 4-6-92 Kjære Hr. Kammerherre Meldahl De bedes at opgive mig, saa snart det er Dem muligt, Navnene paa…

1892-06-06

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

26. Frydendalsvei 6. - 6 - 92 Hr Kammerherre Meldahl Tak for Listen! Indbydelse til samtlige Besøgende bliver nu sendt …

1892-06-06

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Ny Carlsberg 6-6-92 Kjære Hr. Professor Tuxen Hvis De enten (helst) strax eller i en ikke for fjern Fremtid har Leiligh…

1892-06-12

Francesco Martinetti

Carl Jacobsen

1892-06-16

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Ny Carlsberg 16 - 6 - 92. Kjære Hr. Consul Løytved Det var dog et sørgeligt Brev! Hvis mine gode Ønsker kunde hjælpe, …