Menu

Search results: 61

1892-06-19

Paul Hartwig

Carl Jacobsen

Den 19. Juni 1892 Rom, Monte Tarpeo 69, II Hochverehrter Herr Jacobsen! Endlich bin ich in der Lage Ihnen über die Rö…

1892-06-23

Paul Hartwig

Carl Jacobsen

Den 23. Juni 1892 Rom, Monte Tarpeo 69, II Hoch verehrter Herr Jacobsen! Anbei die Photographien der Torso. Merkwürdi…

1892-06-29

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

29-6-92 Kjære Hr. Professor Tuxen Allerførst til Lykke med den smukke Tittel! Da De ikke kan komme førend senere hen pa…

1892-06-30

Carl Jacobsen

Paul Hartwig

1892-07-06

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

5, Elm Park Pa[rade], Fulham Road London S.W. d. 6te Juli 1892 Kjære Hr Jacobsen Maa jeg takke Dem for Deres venlige Br…

1892-07-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 15 Juillet 1892 Cher Monsieur et ami, L'Etat Sanitaire de la Russie nous a fait craindre pour le voyage de Lou…

1892-07-16

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Ny Carlsberg 16 7 2 Kjære Hr Etatsraad Dahlerup Vi bleve jo enige om at de skulle tænke paa hvorledes vi 9 udødelige sk…

1892-07-18

Paul Hartwig

Carl Jacobsen

Rom, d. 18. Juli Hoch verehrter Herr Jacobsen! Tags drauf als mein Brief an Sie abgegangen war erhielt ich die Zusend…

1892-07-20

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1892-07-26

Otto Evens

Carl Jacobsen

Hr Brygger C. Jacobsen! R af D. p.p. Den hos mig bestilte Gruppe (En Fisker med sin Søn) som jeg har den Ære at udføre …

1892-08-01

Carl Jacobsen

Holger Hammerich

Hr Ingenieur Holger Hammerich De bedes at udbetale Hr. Billedhugger O Evens Sexhundrede Kroner (600 K) af Legatet Alber…

1892-08-01

Carl Jacobsen

Otto Evens

1-8- 92 Hr Billedhugger O Evens Indlagt har jeg den Fornøielse at fremsende Anvisning paa 600 Kr A Conto Betaling paa G…

1892-09-10

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1892-09-13

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

13-9-92 Cher Monsieur Sabatino de Angelis La tête de bronce est arrivée en parfait état. Je n'attends que votre note po…

1892-09-16

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

16-9-92 Mine Herrer Evens har nu Gruppen "Fiskeren som lærer sin Søn at spille paa Fløite" færdig i Bronce i hans Ateli…

1892-09-16

Carl Jacobsen

Holger Hammerich

16-9-92 Kjære H. Hammerich Evens har sin Gruppe færdig til Afhentning og beder om en Udbetaling af 4000 K. Han har faae…

1892-09-17

Holger Hammerich

Carl Jacobsen

1892-09-22

Ottilia Jacobsen

Helge Jacobsen Latinskolen Birkerød Ny Carlsberg v. Torsdag Onsdag Min elskede Helge Dit Billede hænger i mit Hjerte, m…

1892-09-26

Carl Jacobsen

Vilhelm Bissen

26-9-92 Kjære Hr Professor Bissen Hvis De ikke allerede har solgt Deres Statue "Tubalkain" vilde jeg bringe den i Forsl…

1892-09-27

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Ny Carlsberg 27-9-92 Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Vil De ikke have den Godhed at tegne et Fodstykke til Evens Gruppe…