Menu

Search results: 63

1892-09-27

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Ny Carlsberg 27-9-92 Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Vil De ikke have den Godhed at tegne et Fodstykke til Evens Gruppe…

1892-09-27

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Ny Carlsberg d 27-9-92 Hr. Borgmester Øllgaard Legatet Albertinas Bestyrelse har anskaffet Billedhugger Evens Gruppe "e…

1892-09-29

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

1892-09-30

Carl Jacobsen

Vilhelm Bissen

Kjære Hr Professor V. Bissen Det fornøier mig at jeg allerede i dag kan meddele Dem at Legatet Albertinas Bestyrelse mo…

1892-10-03

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

3-10- 92 Mine Herrer Herved har jeg den Fornøielse at meddele at Prof. Bissen forlangte Kr. 5000 for Tubalkain. Jeg tro…

1892-10-03

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

3- 10 1892 Hr Etatsraad V. Dahlerup Foruden den forleden omtalte Gruppe af Evens har Leg Alb erhvervet Prof. V. Bissens…

1892-10-06

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Rebcq Belgien d. 6/10 - 1892 Kjære Hr. Jacobsen! Af Deres venlige Brev af 24de f.M. ser jeg at de utvivlsomt i Øjeblikk…

1892-10-26

Carl Jacobsen

Hans Christensen

1892-10-29

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

1892-10-31

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 31-10-92 Kjære Hr Kammerherre F. Meldahl Indlagte Telegr. har jeg faaet fra M.O.D. Vil De ikke gjøre mig d…

1892-11-01

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1892-11-03

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1892-11-04

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris 4 Novembre 1892 Cher Monsieur, Je vous suis très reconnaissant de tous les renseignements contenus dans vos dépêc…

1892-11-11

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1892-11-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Hr Kammerherre Meldahl Herters Statue er forlængst ankommen, men maa dele Skjæbne med c 60 Statuer: at henstaae magasin…

1892-11-15

Carl Jacobsen

J.F. Meyer

1892-11-17

Laura Jacobsen

Helge Jacobsen

Gamle Carlsberg 17 Novb 1892 Min Nus, Puds, Karus, oog min deilige Bolle! Saadan kaldte min Moder mig i sine Breve til …

1892-11-19

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

1892-12-13

Holger Hammerich

Carl Jacobsen

1892-12-19

Carl Jacobsen

Holger Hammerich

Ny Carlsberg 19-12-92 Kjære Hammerich Betalingen af Evens Regning er rigtig. Jeg haaber at De er tilfreds med Tubalkain…