Menu

Search results: 71

1881-01-11

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Ny Carlsberg 11-1-81 Kjære Hr. Tuxen Det fornøjer mig at de har været i Belgien og set Rubens og at det er gaaet Dem …

1881-01-12

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 12-1-81 sendt bejaende d. 13 Jan 81 [tilføjet med blyant af R-L] Hr. Baron Rosenørn Lehn Delaplanches Eva …

1881-01-13

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

ST Hr Brygger Jacobsen, jun! Ny Carlsberg I Anledning af Deres behagelige Skrivelse af 12teds som jeg igaar har havt de…

1881-01-14

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Ny Carlsberg, Copenhague 14 - 1 - 81 Monsieur P. Dubois Paris. Lorsque – il y a un an - je vous faisais la commande de …

1881-01-15

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Ny Carlsberg Copenhague 15-1-81 Monsieur Chapu Paris L'administration de Musée royal de sculpture de Copenhague est oc…

1881-01-19

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Ny Carlsberg 19-1-81 Kjære Andreas Overmaade heldigt fik jeg Dit Brev ligesom jeg imorges skulde ind til R. Jeg bragte …

1881-01-19

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Ny Carlsberg 19-1-81 Kjære Andreas Overmaade heldigt fik jeg Dit Brev ligesom jeg imorges skulde ind til R. Jeg bragte …

1881-01-24

Paul Dubois

Carl Jacobsen

24 Janv. Monsieur, Je m'empresse de vous donner les renseignements demandés par votre honorée du 14 et. Le marbre de mo…

1881 februar eller primo marts

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Monsieur F. Barbedienne En possession de votre hée du 11 ct je vous prie - si toutefois cela peut se faire sans inconve…

1881-02-03

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Ny Carlsberg Copenhague 3-2-81 Monsieur Paul Dubois, Paris En possesion de votre hré du 24 Janvier je vous pris si c’e…

1881-02-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Ny Carlsberg 3-2-81 Monsieur F. Barbedienne L'architecte a été malade pendant plusieurs semaines je vous prie donc m'ex…

1881-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

5-2-81 Hr Etatsraad Meldahl Tak for Meddelelsen. Jeg har dog vist nævnt for Dem at jeg for flere Aar tilbage tilbød Wo…

1881-02-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

d 11/2 81 Høistærede! Jeg kjender ikke eller husker ikke Ordlyden, men jeg troer ikke at Eibeschüttes Legat kan anvende…

1881-02-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

1881-03-04

Carl Jacobsen

Paul Dubois

4-3-81 Monsieur Paul Dubois, Un hiver dont nous n’avons pas eu de pareil depuis 1841 nous Tient notre port et Tous nos…

1881-03-09

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris, le 9 Mars 1881 MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE & DES BEAUX-ARTS SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DES BEAUX-ARTS ÉCOLE…

1881-03-18

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Ny Carlsberg 18-3-81 Kjære Hr. Tuxen Deres Brev med nummeret til Paaklæbning har jeg faaet. Jeg havde forleden Besøg af…

1881-03-28

Carl Jacobsen

Paul Dubois

28-3-81 Monsieur Paul Dubois, Paris. Notre port est ouvert et le départ d’un bateau d’Anvers à Copenhague est annoncé …

1881-04-10

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris, le 10 Avril 1881 MINISTÈRE ; L'INSTRUCTION PUBLIQUE & DES BEAUX-ARTS SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DES BEAUX-ARTS ÉCOL…

1881-04-16

Ludvig Müller

Carl Jacobsen