Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-01-13

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

ST Hr Brygger Jacobsen, jun!
Ny Carlsberg

I Anledning af Deres behagelige Skrivelse af 12teds som jeg igaar har havt den Fornøielse rigtig at modtage, skal jeg ikke undlade at svare, at jeg paa den Kgl. Sculptursamlings Vegne med Tak modtager Deres Tilbud om at skjænke Gibsafstøbningen af Delaplanches Eva til samme Samling, hvilket Deres Valg jeg altsaa ..... godkjender.
Kjøbenhavn d. 13de Jan 1881

Ærbødigst
Rosenørn Lehn

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv