Menu

Search results: 33

1914

Helge Jacobsen

Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek

1914-01-02

Herman Kähler

Carl Jacobsen

Næstved, d. 2 Januar 1914 Herr Direktör Carl Jacobsen Ny Carlsberg I Besiddelse af Herr Direktörens Skrivelse af 30-12…

1914-01-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Kjære Helge, Jeg har aldrig lagt mærke til hvor daarligt (uskjønt) Du Gaaer. Da jeg i dag stod ved Vinduet og saa Dig g…

1914-01-06

Carl Jacobsen

Paula Jacobsen

6-1-1914 Min Kjære Paula og kjære Brinck Naar I modtage dette Brev er jeg enten udgaaet paa Reisen til en Verden, hvorf…

1914-01-07

Carl Jacobsen

Mine Medborgere

Hr. Professor J. Schous Clinik 7-1-14 F.J. 1.[tlføjet med rød blyant] 22 [i cirkel] Til mine Medborgere særlig til de 1…

1914-01-09

Stefan Sinding

Theodor Oppermann

31 bis, rue Campagne 1pre Paris 9.1.14 Kjære Oppermann. Det Staar i Politikken, at Jacobsen har lagt sig ind paa en K…

1914-01-16

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

16 Jan. 1914 [med blyant tilføjet] Oppermann er ikke bestyrende Direktør - Bestyrelsen har iflg. Fundt hele Myndigheden…

1914-01-23

Theodor Oppermann

Kai Nielsen

23 Jan 1914 Hr Billedhugger Kai Nielsen 6 Rue Huyghens Paris Først og fremmest maa jeg bede Dem undskylde, at De først …

1914-01-31

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg Glyptotek

1914-02-07

Helge Jacobsen

Oscar Matthiesen

7de Feb. 14 Hr. Kunstmaler Oscar Matthiesen Herved undlader jeg ikke at meddele dem at, der ifølge Ny Carlsberg Fondets…

1914-02-13

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

1914-02-27

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

27 Febr. 1914 Kære Hr. Helge Jacobsen ! Da jeg ikke har faaet Svar paa mit Brev fra Prof. Loeschcke angaaende en Afstøb…

1914-02-28

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

1914-03-02

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondets Direktion

København den 2den Marts 1914 Til Ny Carlsberg Fondens Direktion Undertegnede tillader sig herved at ansøge om et aarli…

1914-03-05

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

5te marts 1914. Hr. Directeur Helge Jacobsen! Tør jeg være så fri at bede Dem om at lade mig anvise Tre Tusinde Kroner,…

1914-03-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

20/3 14 Kjære Hr. Professor Oscar Matthiesen I Tilslutning til vor Samtale beklager jeg at maatte meddele Dem, at de Me…

1914-03-22

Oscar Matthiesen

Theodor Oppermann

F. Brev 24/3 14 22de/3 1914 Kjære Hr. Oppermann! Om jeg får de femten Hundrede Kroner et Par Måneder før eller senere k…

1914-03-24

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

24/3 14 Kjære Hr. Oscar Matthiesen Deres Brev af 22de d. har jeg modtaget. Det maa være mig tilladt i den Anledning at …

1914-04-22

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

22 April 15 Kjære Hr. Professor Matthiesen Fra Fabrikant Kähler i Næstved er der indgaaet medfølgende Andragende angaae…

1914-04-29

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

29/4 1915 Hr. Professor Oscar Matthiesen, Deres ærede Brev af 27. dd. angaaende "Rytterfrisen" har Direktionen modtaget…