Menu

Search results: 13

1931-01-11

Johannes Steenstrup

Helge Jacobsen

1931-01-29

Johannes Steenstrup

Helge Jacobsen

Kære Helge! Tak for Samtalen igaar! Jeg skrev til Kammerherreinde Stemann følgende: ... De fremsætter endvidere en Idé,…

1931-04-04

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1931-04-12

Marie Henriques

Helge Jacobsen

28 Via Gregoriana. 12 4 31 Roma Kære Helge Jacobsen! Nu er jeg i Rom og derfra skal De faa det obligate reisebrev, som …

1931-04-20

Helge Jacobsen

Paul Arndt

1931-04-29

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1931-05-24

Vagn Jacobsen

Helge Jacobsen

1931-06-04

Helge Jacobsen

Paul Arndt

1931-07-05

Edvard Eriksen

Helge Jacobsen

5. Juli 1931. Til Ny Carlsbergfondets Formand Hr. Direktør Helge Jacobsen Undertegnede tillader sig herved høfligst at …

1931-08-13

Helge Jacobsen

Carlsbergfondets Bestyrelse

13de Aug. - 31 Til Carlsbergfondets Bestyrelse I en Skrivelse af 8de Aug. -31 fra Fondets højtærede Formand læses der: …

1931-08-18

Andreas Peter Weis

A.B. Drachmann

Kære Hr. Professor! I Tilslutning til vor Samtale om Helge Jacobsens Udtalelser i B.T. mener jeg at burde meddele Dem, …

1931-08-20

Helge Jacobsen

A.B. Drachmann

20de Aug - 31 Højtærede Hr. Professor A.B. Drachmann I en Skrivelse fra min faderlige Ven og Raadgiver Hr. Departements…

1931-08-22

Helge Jacobsen

Gunnar Helweg-Larsen

22de Aug. 21. Hr. Chefredacteur G. Helweg Larsen. Efter min Hjemkomst har jeg haft Lejlighed til at gennemlæse saa at s…