Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1896-01-20

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Holger Hammerich

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Hammerich

Jeg havde ganske glemt den § i Alb.-Fundatsen som nødvendiggjør Deres Udtrædelse af Bestyrelsen.
Jeg maa nu tænke paa en ny
Mand.
Men selvom det skulde vare Noget inden en saadan udnævnes, vil Bestemmelsen at det afgaaende Bestyrelsesmedlem fungerer indtil det nye er valgt ikke kunne genere Dem, da der jo for Tiden intet er at forhandle.
I det jeg takker for Tilsendelsen af Regnskabet, for hvilket jeg herved kvitterer

har jeg kun at føie min Tak for Deres Deeltagelse i Legatets Bestyrelse.
De kan begribe at det er med den oprigtigste og meest levende Beklagelse at jeg fremtidig maa undvære Deres venlige og værdifulde Medvirkning ved dette lille Værk.

Deres meget forbundne
og hengivne

Carl Jacobsen

Ny Carlsberg 20-1-96

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertinas"s kopibog. Thorvaldsens Museum