Menu

Search results: 105

1890-03-11

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1890-03-12

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1890-03-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinopel, 13. Marts 1890. Hotel Impérial. Min Kjære Herr Jacobsen. Med Kisten med Marc Aurel ? Hovedet i, har jeg…

1890-03-20

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Villa Tommasi, Capodimonte Napoli 20 Mars -90 Kjære Jacobsen! Jeg kan jo ikke nægte at det kjedede mig lidt at jeg ikke…

1890-03-23

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople, 23. Marz 1890. Hotel Impérial Min Kjære Herr Jacobsen- Om den siddende Apollo ? har jeg endnu ikke hørt…

1890-03-29

Carl Jacobsen

Julius Løytved

29 - 3 - 90 Kjære Hr. Consul Løytved Jeg telegrapherede idag "Offre 1.200 désire meilleure photographie". - Dette er de…

1890-04-03

Laura Jacobsen

Helge Jacobsen

Kjære Helge! Gud bevare Dig, at Du aldrig skal glemme de Løfter som Du i dag giver Din Gud. Gid Troen hos Dig i Sorg so…

1890-04-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople 10 April 1890 Hotel Impérial. Min Kjære Herr Jacobsen. Hermed tillader jeg mig at sende 2 andre Photogra…

1890-04-14

Carl Jacobsen

Julius Løytved

14- 4 - 90. Kjære Hr. Konsul Løytved. Hjertelig Tak for de tilsendte Fotografier og for al den Ulejlighed, De har haft …

1890-04-24

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinopel 24 April 1890. Hotel Impérial. Min Kjære Herr Jacobsen. Undskyld naar jeg i Gaar i al Hast tilskrev Dem …

1890-04-27

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople, April 27. 1890. Min Kjære Herr Jacobsen. I dette Øieblik faar jeg Fotografiet. Stykket er af hvid Marmo…

1890-04-30

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Monsieur Jules Loytved, Consul royal de Danemark, Hotel Impérial, Constantinople. 30. - 4. - 90. Kjære Hr. Consul Løytv…

1890-05-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinopel 1 Mai 1890 Hotel Impérial. Min Kjære Her Jacobsen. Kisten med Marmorbusten kom lykkelig Ombord paa Messa…

1890-05-17

Carl Jacobsen

Edmond Durighello

1890-05-18

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople, 18. Mai 1890 Hotel Impérial. Min Kjære Herr Jacobsen Endnu ligger jeg her, men forhaabentligt ikke mere…

1890-05-22

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinople 22. Mai 1890. Min Kjære Her Jacobsen. Eieren af den sidende Apollo har igjen idag bragt mig et nyt Photo…

senere end 1890-06-18

Carl Jacobsen

Gentilissimo signore La ringrazio cordialmente per la Sua pregiata lettera del 17. Giugno. Ma non mi trovo nello stato…

1890-06-01

Theodora Jacobsen

Carl Jacobsen

1890-06-03

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Constantinopel, 3. Juni 1890. Hôtel Impérial. Min Kjære Herr Jacobsen. Deres ærede Skrivelse af 26. f. M. fra Paris har…

1890-06-11

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Hr Etatsraad Hansen Det er ikke min Mening at det skal see ud "som om De havde ligget saa længe med de indlagte Papirer…