Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-01-21

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjøbenhavn den 21 Januar 1889

Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen!
Da jeg meget gjerne under mit Ophold her i
1) Byen vilde have Leilighed til at se, hvilken Høide for Piedestalen til Faunen der vil harmonere bedst, beder jeg Dem Hr. Jacobsen om godhedsfuldt at give Ordre til, at den sættes paa et Midlertidigt Fodstykke.
Hellere end at den for nogle Aar opstilles paa et interimistisk Fodstyke, som ikke kan komme til at danne et samlet Hele hverken i Linier eller
2) fra Tankens Side, vil jeg med Glæde forlænge mit Ophold her, og udføre Piedestalen paa Basis af den oprindelig angivne Idé. Dersom der gives mig et Tilsagn fra den høitærede Komité om naar Beløbet kan udbetales, vil jeg kune lade Piedestalen støbe i Bronce og aflevere i Løbet af Sommeren. Medfølgende let skitserede Tegning viser to bakantiske Masker, der le til hinanden af, at de ere anbragte paa hver Side af en Vandhane.
3) Jeg benytter Leiligheden til at bede Dem som Formand for Bestyrelsen om ikke at give eventuelle Handlende Tilladelse til at kopiere eller Fotografere Figuren,

naar den er opstillet i Parken
Imødeseende behagelig Svarskrivelse tegner jeg mig med

udmærket Høiagtelse
L. Hasselriis
Nørrebrogade N: 27

1. Bilag

Facts

PDF
Letter

Danish

Rome
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.