Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889

Author/Key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Lørdagen d 18 Februar 1888 gjorde jeg mundtligt mit tilbud om at skjænke Ny Carlsberg Glypt til Kbhvns Commune (til Hansen og Borup)
Torsdag d 1.Marts gjorde fremlagde jeg Tilbudet for Finantsudvalget.
Det officielle Tilbud blev underskrevet (af Ottilia samme Dag som Thorvald var født om Natten) d. 8. Marts 1888.
Rigsdagen vedtog Loven i Slutn af Marts samme Aar
Kongen undertegnede den

Facts

PDF
Note

Danish

Copenhagen

Glyptotekets arkiv