Menu

Search results: 102

1912-03-19

Georg Treu

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1912-03-28

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

1912-4

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1912 april

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1912-04-06

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1912-04-17

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

17 April 1912 Hr. Direktør, Dr. C. Jacobsen! Jeg glemte i Gaar at sige Dem, at jeg har Mahlers maskinskrevne Udtalelser…

1912-04-18

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1912-04-21

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1912-05-08

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1912-05-10

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Hr Direktør, Dr. phil. Carl Jacobsen Ny Carlsberg Glyptothek Vester Boulevard (overstreget) Valby Copenhagen Denmark Lo…

1912-05-13

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1912-05-15

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

1912-05-16

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1912-05-19

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

London den 19 Maj 1912 Hr. Direktør, Dr. Carl Jacobsen! En fæl Snue har forhindret i allerede for et par Dage siden at …

1912-05-20

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

1912-05-21

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

21de Mai 1912. Kgl. Frederiks Hospital - Amaliegade Hr. Dr. phil. Carl Jacobsen! Efter Deres Ønske tillader jeg mig her…

1912-05-22

Carl Jacobsen

1912-05-27

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen

27-5-12 Hr Oscar Matthiesen Ja Deres Tilbud paa de to Cartoner a 3000 Kr hver har jeg den Fornøielse at godkende, og je…

1912-05-28

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

28de Mai 1912. Højvelbårne Hr. Dr. phil. Carl Jacobsen! Det er mig næsten ikke muligt at finde Ord for den store Taknem…

1912-06-xx

Auguste Rodin

Carl Jacobsen

Monsieur K. Jacobsen Mon cher maitre et ami. Votre visite c’eté pour moi une grosse foie et cause de bonne pensées. Je …