Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1912-03-11

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

11 Marts 1912

Hr Direktør, Dr. Carl Jacobsen!

Efter i Dag at have modtaget Deres Brevkort skrev jeg straks til Seyler om at sende Adressen omgaaende og i et rekommanderet Brev til Prof. Helbig. Det er fælt, saa Brevene gaar tabt i Italien for Tiden.
Angaaende Seylers ulyksalige Drengestatue havde vi i Dag Kl 10 Form. et Kort fra Prof. Studniczka, hvori han skriver: "Um die Herren nicht zu lange warten zu lassen, möchte ich vorerst in aller Kürze aussprechen, dass ich mich den Urteile der Herren Insp. Oppermann und Bildhauer Nielsen bestimmt anschliesse. Die Begründigung folgt in weniger Tagen". I en
s. 2
stiv Klokketime nød Hr. Oppermann hele Sejrens stærke, indre Jubel. Men Kl. 11 kom der et Telegram: Neue Beobachtungen ändern mein Urteil. Og nu var det mig, der triumferede. Vi er nu meget spændte paa die Entscheidung wegen den neuen Beobachtungen, men selv om Prof. Studniczka skulde gaa tilbage til sin første "Ansicht", vil Brodden være taget af Nederlaget. For den arme Seylers Skyld vilde det især være mig kært, om Figuren dog trods alt var ægte.

Med venlig Hilsen og Ønsket om vedvarende godt Rejseudbytte

Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter
Naples
Copenhagen

NCF arkiv, journal 531