Menu

People

Frederik Poulsen

Frederik Poulsen blev student fra Randers Statsskole 1894, blev cand.mag. 1899 og var på studieophold i Göttingen 1896-1897, i München 1897 og i Bonn 1900-1901. Han var hus­lærer i Polen 1901-1902 og fortsatte sine studieophold i Berlin 1902-1903, i Grækenland 1903 og igen 1905-1907 ved École française d'Athènes. Han blev dr.phil. på afhandlingen Dipylongravene og Dipylonvaserne 1904, var lærer ved Teknologisk Institut 1908-1923, assistent ved Ny Carlsberg Glyptoteks antikafdeling 1910, blev inspek­tør sammesteds 1915 og var direktør 1926-1943.
I sit meget alsidige og omfattende forfatterskab mestrede Frederik Poulsen både stilkritik, arkæologisk analyse, idérigdom samt evnen til at vise berøringsflader mellem kunst og litteratur. Hans arkæologiske hovedværker var banebrydende, bl.a. Der Orient und die frühgriechische Kunst (1912), Etruscan Tomb Paintings (1922), Greek and Roman Portraits in English Country Houses (1923), Oraklet i Delfi (1919) og Gab es eine alexandrinische Kunst (1938). Han var var en dygtig og kreativ spydspids for Glyptoteket og producerede et komplet katalog over samlingen (1940). Hans livlige rejseskildringer nåede desuden ud til et bredt publikum.
Han var medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fra 1920, af det svenske Vetenskapssocieteten, af det kgl. Videnskabssamfund i Gøteborg, af Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiet i Stockholm, af det nor­ske Videnskapernes Selskap, Oslo, af Alan Egon Hyatt Foundation i New York, af Archaeological Institute of America og af Institut de France; korresponderende medlem af Instituto di Studi Etruschi i Florens, af Vereeniging tot Bevordering der kennis van de antieke beschaving i Haag og af Fondation archéologique de l'Université Libre de Bruxelles; æresmedlem af Klassisk-filologiska Foreningen i Lund, af Society for the Promotion of Hellenic Studies og af Hetairia Archaiologiki i Athen, æresdoktor ved Universitetet i Bordeaux; æresborger i Mesolongi, tildelt Holberg-medaljen 1942, Kommandør af 1. grad af Dannebrog og Dannebrogsmand.
Poulsen blev gift 24. april 1908 med Ellen Nonny f. Møller.

Frederik Poulsen
Museum director

Facts

Poul Frederik Sigfred Poulsen

1876-1950

Danish