Menu

Search results: 65

1895-04-24

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

24-4-95 Mine kjære Drenge, Nu skal jeg fortælle Eder om vor Tour med Kongen. Kl. halv elleve kom Kongen og Dronningen, …

1895-04-26

Carl Jacobsen

Theodora Jacobsen

Min kjære Theodora Tak for Dit Brev som jeg modtog forrige Lørdag lige efter at jeg havde skrevet til Dig. Det er en st…

1895-05-03

Carl Jacobsen

Laura Jacobsen

Athènes 3- 5 -1895 Min kjære trofaste kjærlige Moder Siden jeg i Afreisens Øjeblik fik dit Brev skrevet paa grønt Papir…

1895-06-11

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

11-6 95 Monsieur Sabbatino de Angelis De retour de mon voyage je serai très heureux, de recevoir de vos nouvelles. Nota…

1895-06-13

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Kjære Hr. Professor Nyrop Det er mig en stor Glæde, at De vil overtage Udarbejdelsen af de to Skrifter. Da De først ka…

1895-07-15

Carl Jacobsen

564 Under 30te Juni havde de af Kommunalbestyrelsen delegerede tvende Medlemmer af Komiteen For Ny Carlsberg Glyptothek…

1895-07-20

Paul Dubois

Carl Jacobsen

le 20 Juillet 1895 Cher Monsieur et ami, Paul qui est retenue à Paris par son service nous écrit seulement aujourd'hui …

1895-07-25

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1895-07-28

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Hotel des 4 Tours Ems le 28 juillet 1895 Cher Monsieur et ami, J'ai reçu ce matin votre bonne lettre & je veux vous tra…

1895-07-30

Carl Jacobsen

Julius Lange

1895 august

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Cher Monsieur Sabatino de Angelis Par une erreur de la part de la douane votre envoi des bronces ne m'est parvenue qu'a…

1895-08-13

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

13-8-95 Monsieur Sabbatino de Angelis En possession du votre hér du 9 ct j'ai l'honneur de vous envoyer ci-inclus f. 28…

1895-08-14

Carl Jacobsen

Peter Frederik Koch

14-8-95 Hr Høiesteretsassessor Koch Angaaende den tilsendte Betænkning som jeg iøvrigt ganske tiltræder, har jeg kun ee…

1895-08-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Galisson par la Guéroulde Eure 15 Août 1895 Cher Monsieur et ami, La plinthe de la Jeanne d'Arc a 2 m 14 cm de long, su…

1895-08-16

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

16-8-95 Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Coferencer tage Tid, men de blive nu absolut nødvendige. Hr. Langballe har maask…

1895-08-18

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

18/8 95 Kjære Kampmann De latinske Indskrifter som skulle anbringes i Deres geniale Indfatninger paa den hvide Muur for…

1895-08-27

Ludwig Pollak

Carl Jacobsen

1895-08-28

Carl Jacobsen

Ludwig Pollak

1895 august eller september

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Kjære Kampmann Det er aldeles nødvendigt enten at de Formsten som skal bruges til Glyptotheks bygningen bestilles strax…

1895-09-02

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Ny Carlsberg 2-9-95 Kjære Kampmann Stukkatør Petersens Mand begyndte i dag paa Ornamentet paa Pilastrene paa Ca' d'oro.…