Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1895-04-24

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

24-4-95

Mine kjære Drenge,
Nu skal jeg fortælle Eder om vor Tour med Kongen.
Kl. halv elleve kom Kongen og Dronningen, den unge Prindsesse Maria samt nogle russiske Officerer og to russiske Damer til Jernbanestationen.
Kongen bød os tage Plads ved Siden af os i den kongelige waggon og han talte nu hele Tiden med os. Toget var et kongeligt Extratog.
s. 2
Efter en halv Times Kjørsel kom vi til Stationen Kefissia, hvor der holdt en Række kongelige Vogne.
Kongen bød mig tage Plads ved Siden af Sig. Andreas og Schmidt sad lige overfor os.
Dronningen kjørte med Damerne.
Vi kjørte ned af den deiligste Vei til Tatoi, Kongen Landgods. Det er en stor Eiendom næsten en dansk Kvadratmil stor.
Kongen var utrættelig i at fortælle os Alt muligt om Godset, som han selv
s. 3
har anlagt og opdyrket og efter en Times Kjørsel kom vi til Tatoi.
Der spiste vi frokost; jeg havde den Ære, at sidde ved siden af Dronningen som talte flydende Dansk. Ligeover for mig sad Kongen. Han var meget gemytlig og vi talte spøgende til hinanden tværs over bordet.
Jeg foreslog Dronningen at man skulle bygge en Galeanstalt til at sætte Rigsdagens Medlemmer i.
Dronningen sympathiserede ganske med Ideen og mente at Rigsdags-
s. 4
bygningen selv godt kunde bruges dertil.
Da jeg talte om Brugen af græsk Viin som Alterviin, sagde Kongen at jeg vel i Jesuskirken vel gav Altergjæsterne Øl at drikke, svarede jeg at jeg vel ikke var saa orthodox som Grækerne - men at bruge Øl til Alterviin vilde dog stride med min religiøse Følelse.
Jeg anfører disse i og for sig ubetydelige Yttringer for at I kunne see hvor ugenert Tonen var

Facts

PDF
Letter
Athens
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.