Menu

Search results: 71

1881-06-17

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

17-6-81 Hr. Baron Rosenørn Lehn deres ærede Skrivelse af 1st ds, for hvilken jeg takker Dem, modtog jeg netop i Tide pa…

1881-06-18

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Kjbh d 18 Juni 1881 Kjære Herr Baron! Af Jacobsens Brev faaer man at vide, at Galleriet ikke kan faae 1) Delaplanche É…

1881-06-19

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

St Hr Brygger Jacobsen, jun. Ny Carlsberg Kjøbenhavn Deres meget ærede Skrivelse af 17 ds har jeg havt den Fornøielse r…

1881-06-20

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Ny Carlsberg 20 – 6 – 81 Monsieur Paul Dubois Paris En possesion de votre hée du 17ct je vous remercie infiniment de la…

1881-06-23

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 23 Juin 1881 Monsieur Je m'empresse de vous accuser reception de la somme de douze mille francs que vous m'a…

1881-06-24

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

31, rue Gabrielle, d: 24/6 -81 Paris Montmatre Kjære Hr. Jacobsen! Tak for Deres Breve og for den med det sidste følgen…

1881-06-25

Laurits Tuxen

Brygger Carl Jacobsen jun: Ny Carlsberg Copenhague Danemark. Barrias "premières funerailles" koster 400 fr og vil kunne…

1881-06-28

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

28-6-81 Kjære Hr Tuxen Tak for Deres Brev af 24' ds og kort af 25. _ Kan vi faee "Spartacus' Ed" for c 1500 fr maa vi i…

1881-06-29

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Paris le 29 Juin 1881 Monsieur Je viens de recevoir la lettre que vous m'adressez en réponse a celle que j'avais eu l…

1881-07-07

Carl Jacobsen

Heinrich Schliemann

Herrn Dr. Schliemann Ehrenbürger Rathhaus Brlin Auf dem Tage wo Sie die schönste Ehre empfangen, die wohl einem Bürger …

1881-07-10

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

31, rue Gabrielle, Paris d: 10/7 - 81 Kjære Hr., Jacobsen I Følge Deres sidste Brev har jeg igjen været hos Barrias for…

1881-07-20

Sophus Müller

Carl Jacobsen

1881-07-25

Carl Jacobsen

J. C. Jacobsen

1881-08-01

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

1-8-81 Monsieur F. Barbedienne Paris En possession de vos deux hèe lettres du 25 et du 29 Juillet j'ai portér à votre c…

1881-08-02

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

2-8-1 F. Barbedienne Paris En continuation de ma lettre d'hier j'ai la satisfaction de vous envoyer ci inclus pour sold…

1881-08-07

Johan Nikolaj Madvig

Carl Jacobsen

Jægerhuset ved Vedbæk 7/8 1881 Hr. Brygger Carl Jacobsen! Da jeg i morgen tidlig skal tiltræde en uopsættelig rejse til…

1881-08-27

Laurits Tuxen

Otto Rosenørn-Lehn

Hr Baron Rosenørn-Lehn! Først idag modtog jeg Deres Exellences Brev af 23de d. M., da jeg er rejst ud til Kysten for at…

1881-10-04

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

15, impasse Hélène (avenu Clichy) Paris d: 4/10 Kjære Hr Jacobsen! Det undrer Dem formodentlig at De i saa lang Tid Int…

1881-11-06

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

15, impasse Hélène, (Avenue Clichy) Paris d: 6/11 - 81. Kjære Hr Jacobsen! Siden jeg forleden skrev Dem til, har Udsigt…

1881-11-09

Sophus Müller

Carl Jacobsen